Podstawowe wartości nadają kierunek naszej pracy

Nasza praca kieruje się tymi samymi podstawowymi wartościami, które dotyczą wszystkich zatrudnionych w sektorze państwowym, jak również naszymi własnymi.

Podstawowe wartości administracji państwowej

Wszystkich pracowników państwa łączą podstawowe wartości, opierające się na

 • demokracji
 • praworządności
 • obiektywności
 • wolności poglądów
 • szacunku dla praw wszystkich ludzi oraz
 • efektywności i usłużności.

Nasze podstawowe wartości

Nasze własne wartości podstawowe obejmują naszą wizję, nasz plan działalności i nasze kluczowe słowa.

 • Nasza wizja to stan, kiedy wszyscy płacą i nikt nie jest przesadnie zadłużony.
 • Nasz plan działalności to praca ku temu, żeby każdy uprawniony do płatności tę płatność otrzymał. Wspieramy również tych, do których należy spłacanie zadłużenia i pilnujemy, żeby odbywało się to zgodnie z prawem.
 • Nasze słowa kluczowe to wiarygodny, uczynny i ofensywny.

Sammanfattning på svenska

Värdegrunden styr vårt arbete

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten och av vår egen värdegrund.

Statsförvaltningens värdegrund

Alla som arbetar i staten delar en värdegrund som utgår från

 • demokrati,
 • rättssäkerhet,
 • objektivitet,
 • fri åsiktsbildning,
 • respekt för alla människors rättigheter samt
 • effektivitet och service.

Vår värdegrund

Vår egen värdegrund innehåller vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord.

 • Vår vision är att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.
 • Vår verksamhetsidé är att arbeta för att de som har rätt att få betalt får det. Men vi ger även stöd till dem som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt.
 • Våra värdeord är: pålitlig, hjälpsam och offensiv.