درباره ی ما

اداره اجراییات Kronofogden یک سازمان دولتی است که با بدهی ها سروکار دارد. همکاران ما به ۲۲۰۰ تن بالغ می شوند و ما را در ۳۷ شهر در کشور می توان یافت.

ما چه کسانی هستیم؟

در اداره اجراییات تقریبا ۲۲۰۰ تن در نقش­های گوناگون کار می­کنند. همکاران ما برای نمونه اینها هستند:

 • لیسانسیه های حقوق
 • همکاران بخش خدمات مشتریان
 • تحلیل گران
 • توسعه دهنده نرم افزار
 • هماهنگ کنندگان ارتباطات
 • کارکنان مالی

در کجاها هستیم؟

ما در ۳۷ شهر در سوئد دفتر داریم، از مالمو در جنوب تا هاپاراندا در شمال. دفتر مرکزی ما در سوندبی­بری قرار دارد.

رییس کل تشکیلات

این سازمان توسط کریستینا گالربرانت هاگ بری Fredrik Rosengren اداره و رهبری میشود.

بودجه ما

بودجه ما کمتر از دو میلیارد کرون است و به کمک منابع مالیاتی تامین میشود.

Sammanfattning på svenska

Om oss på Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi är omkring 2 300 medarbetare och vi finns på 32 orter i landet.

Vilka är vi?

På Kronofogden arbetar knappt 2 300 personer i flera olika roller. Våra medarbetare är exempelvis:

 • jurister,
 • systemutvecklare,
 • kronoinspektörer,
 • kundservicemedarbetare,
 • analytiker,
 • kommunikatörer och
 • ekonomer.

Var finns vi?

Vi har kontor på 32 orter i Sverige, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret finns i Sundbyberg.

Vem leder myndigheten?

Myndigheten leds av rikskronofogden Fredrik Rosengren.

Hur mycket är budgeten på?

Vi har en budget på knappt två miljarder kronor. Verksamheten finansieras av både skattemedel och avgifter.