درباره ی ما

اداره اجراییات Kronofogden یک سازمان دولتی است که با بدهی ها سروکار دارد. همکاران ما به ۲۲۰۰ تن بالغ می شوند و ما را در ۳۷ شهر در کشور می توان یافت.

ما چه کسانی هستیم؟

در اداره اجراییات تقریبا ۲۲۰۰ تن در نقش­های گوناگون کار می­کنند. همکاران ما برای نمونه اینها هستند:

 • لیسانسیه های حقوق
 • همکاران بخش خدمات مشتریان
 • تحلیل گران
 • توسعه دهنده نرم افزار
 • هماهنگ کنندگان ارتباطات
 • کارکنان مالی

در کجاها هستیم؟

ما در ۳۷ شهر در سوئد دفتر داریم، از مالمو در جنوب تا هاپاراندا در شمال. دفتر مرکزی ما در سوندبی­بری قرار دارد.

رییس کل تشکیلات

این سازمان توسط کریستینا گالربرانت هاگ بری Cecilia Hegethorn Mogensen اداره و رهبری میشود.

بودجه ما

بودجه ما کمتر از دو میلیارد کرون است و به کمک منابع مالیاتی تامین میشود.

Sammanfattning på svenska

Om oss på Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi är omkring 2 300 medarbetare och vi finns på 32 orter i landet.

Vilka är vi?

På Kronofogden arbetar knappt 2 300 personer i flera olika roller. Våra medarbetare är exempelvis:

 • jurister,
 • systemutvecklare,
 • kronoinspektörer,
 • kundservicemedarbetare,
 • analytiker,
 • kommunikatörer och
 • ekonomer.

Var finns vi?

Vi har kontor på 32 orter i Sverige, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret finns i Sundbyberg.

Vem leder myndigheten?

Myndigheten leds av tillförordnade rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen.

Hur mycket är budgeten på?

Vi har en budget på knappt två miljarder kronor. Verksamheten finansieras av både skattemedel och avgifter.