You have no debts, but you’re worried about your finances

Are you debt-free, but still worried about your finances? We can give you support and guidance.

What does the Enforcement Authority do?

Many people are worried about losing control of their finances. We believe that knowledge is an important part of maintaining a balance in your finances.

Our preventive work involves spreading information and increasing people’s knowledge about personal finances.

Who do we collaborate with?

We collaborate with

  • several other government agencies including the Swedish Consumer Agency and the Financial Supervisory Authority
  • organisations and banks
  • schools and teachers, so that we can support you together.

Do you have any questions?

If you’re worried and have questions you’d like to ask, contact our customer service. We can give you support and guidance even if you don’t have any debts registered with us.

You can also contact your municipality’s budget and debt adviser.

Budget and debt advice

Sammanfattning på svenska

Inga skulder, men orolig för ekonomin – hör av dig

Saknar du skulder, men är ändå orolig för din ekonomi? Vi ger stöd och vägledning.

Vad gör Kronofogden?

Det är många som är oroliga för att tappa kontrollen över sin ekonomi. Vi tror att kunskap är viktigt för att behålla balansen i ekonomin.

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information och öka kunskapen om privatekonomi.

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med

  • flera andra myndigheter, exempelvis Konsumentverket och
    Finansinspektionen,
  • med andra organisationer och banker,
  • skolor och lärare för att tillsammans stödja dig.

Har du frågor?

Om du är orolig och har frågor – ta kontakt med vår kundservice. Vi ger stöd och vägledning, även om du inte har en skuld hos oss.

Du kan också kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hallå konsument – Kommunal budget- och skuldrådgivning