Debt information

You can order an extract from our register in order to find out whether someone has an unpaid debt registered with us. There a legal constraints that prevent us from emailing information from our register, but we can give you information over the phone or by post.

What information is available in our register?

Our register can provide information about

 • whether there are debts to be collected, and in some cases whether there have been any debts over the last few years
 • who the creditors are
 • payment injunctions over the past three years
 • payment injunctions that were withdrawn by the applicant or established in a verdict
 • bankruptcy decisions.

What information don’t you have access to?

Extracts from the register do not include information about

 • earlier debt balances
 • bankruptcy applications – refer to the district court in question for these
 • trading prohibitions – refer to the Swedish Companies Registration Office
 • records of non-payment – refer to a credit reference agency.

Note that we do not make assessments of anyone’s financial status or of whether they are suitable to do business with.

How to order an extract from the register

If you want to order an extract from the register, email us your

 • personal identity number
 • corporate identity number or case number
 • the address you want us to send the extracts to.

Debt information for procurement purposes

It you need to check tax liabilities prior to procurement, it is possible to do this digitally. Contact us for more information.

You can also phone us

If you have any questions please contact our customer service.

Sammanfattning på svenska

Skuldupplysning

Du kan beställa ett registerutdrag för att få information om någon har en obetald skuld hos oss. Det finns lagar som hindrar oss från att mejla uppgifter från våra register, men vi kan ge dig informationen via telefon eller per post.

Hur beställer du ett registerutdrag?

Vill du beställa ett registerutdrag kan du mejla oss

 • personnummer,
 • organisationsnummer eller ärendenummer och
 • adressen dit du vill att vi skickar utdragen.

Du kan även ringa till oss.

Vilken information finns i våra register?

Våra register kan ge dig information om

 • det finns skulder för indrivning, samt i vissa fall om det har funnits skulder de senaste åren
 • vem/vilka som vill få betalt
 • krav på betalning, det vill säga betalningsförelägganden, tre år tillbaka i tiden
 • betalningsförelägganden blivit återkallade av sökande eller fastställda genom ett utslag, det vill säga ett beslut
 • beslut om konkurs.

Vad kan du inte få svar på?

Registerutdragen ger dig inte svar på frågor om

 • tidigare skuldsaldon
 • konkursansökningar – vänd dig till berörd tingsrätt för denna information
 • näringsförbud – vänd dig till Bolagsverket
 • betalningsanmärkning – vänd dig till ett kreditupplysningsföretag.

Observera att vi inte gör en bedömning av någons ekonomiska status eller om hen är lämplig att göra affärer med.

Skulduppgifter för upphandlingsändamål

För dig som behöver kontrollera skatteskulder inför upphandling finns möjlighet att göra detta digitalt. Läs mer på sajten på sidan Skuldutdrag.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med vår kundservice.