Debt reconstruction

Debt reconstruction means that if you are heavily in debt, you may under certain circumstances not need to pay your debts or parts thereof. To be considered heavily in debt, it must be established that you are unable to pay off your debts within the foreseeable future.

Two types

There are two types of debt restructuring – ordinary debt reconstruction and debt reconstruction for businesses.

Two types of debt restructuring

If you are or have been involved in a business, you can apply for ordinary debt reconstruction or for debt reconstruction for businesses – you choose which of the two suits you best. The option of applying for debt reconstruction for businesses also applies to those who are closely related to an entrepreneur or business owner.

While the two forms of debt reconstruction are carried out much in the same way, there are some differences between them. The most important of these are described in our brochure.

Debt reconstruction Pdf, 1 MB.

Debt reconstruction in brief

You apply for debt reconstruction with us, either via our online service or by filling in a paper form.

 • We will investigate whether you fulfil the requirements for being granted debt reconstruction.
 • If you fulfil the requirements we will issue a decision to begin debt reconstruction. This is a preliminary decision to grant you debt reconstruction. At the same time we will decide how much you have to pay – this is also a preliminary decision. In order to begin debt reconstruction as soon as possible, you have to start paying us from the moment you receive the decision to begin debt reconstruction (i e the preliminary decision).
 • We will then send a proposal to your creditors, i e the individuals and entities that you owe money. The proposal will include all your debts at the time of beginning reconstruction.
 • A decision to initate debt reconstruction means that you will receive a record of non-payment.
 • Your creditors will be given an opportunity to respond to the proposal. You will then receive a final decision from us that describes how debt reconstruction for you will be carried out.
 • You pay your debts according to an instalment plan. If you are living at subsistence level you may be granted debt reconstruction without an instalment plan, in which case you don’t pay anything towards your debts. This does not apply if you have been granted debt reconstruction for businesses, in which case you always have to pay something.
 • Once debt reconstruction is finished you no longer have the debts that were included in it.

Apply for debt reconstruction at Mina sidor (in Swedish)

What happens if my financial situation changes?

If there is a major change to your financial situation during debt reconstruction it is very important that you contact us, as it is possible to change the decision.

What happens if I take on new debt?

Avoid getting further into debt during the period of debt reconstruction. Any new debts will not be included in the reconstruction and will therefore have to be paid in full. We may decide to carry out attachment of your salary for the new debts, which my make it difficult for you to manage your payments under the instalment plan. The creditors may then in turn demand that debt reconstruction be cancelled.

Help and advice at any time

If you need help and advice before, during or after debt reconstruction, contact a budget and debt adviser in your municipality.

Get help with budget and debt issues

You can also call our customer service.

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Att ansöka är gratis och du behöver inget ombud

För att söka skuldsanering behöver du inte ha ett ombud och det är gratis att ansöka.

Behöver du gratis råd och stöd?

Om du behöver råd och hjälp kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun. De har i uppdrag att hjälpa till före, under och efter en skuldsanering eller med allmän budgetrådgivning.

Servicen hos kommunerna är kostnadsfri och de har tystnadsplikt. Du är också välkommen att ringa vår kundservice.

Två typer av skuldsanering

Det finns två typer av skuldsanering – skuldsanering och skuldsanering för företagare.

Du som är – eller har varit – involverad i ett företag kan ansöka om skuldsanering eller om skuldsanering för företagare. Du väljer själv vilken av de två som passar dig bäst. Du som är närstående till en företagare kan också söka skuldsanering för företagare.

Skuldsanering och skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt, men det finns några skillnader.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.

Vad händer om din ekonomi förändras?

Om det sker en stor förändring av din ekonomi under skuldsaneringen är det viktigt att du kontaktar oss, eftersom det finns en möjlighet att ändra beslutet.

Vad händer om du drar på dig nya skulder?

Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och du måste betala dem fullt ut. Vi kan till exempel besluta om löneutmätning för de nya skulderna. Då kan det vara svårt för dig att betala enligt betalningsplanen i din skuldsanering. Dem du är skyldig pengar, borgenärerna, kan då kräva att skuldsaneringen ska upphöra.