About us

The Enforcement Authority is a government agency that registers, monitors and collects debts. It has around 2 300 employees in 32 offices throughout Sweden.

Who are we?

Around 2 300 people work in a number of different capacities at the Enforcement Authority.

These include:

 • lawyers
 • customer service providers
 • analysts
 • system developers
 • public relations officers
 • economists

Where can you find us?

We have offices in 32 locations throughout Sweden, from Malmö in the south to Haparanda in the north. Our head office is in Sundbyberg.

Top management

The Enforcement Authority is led by adjunct rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen.

Sammanfattning på svenska

Om oss på Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi är omkring 2 300 medarbetare och vi finns på 32 orter i landet.

Vilka är vi?

På Kronofogden arbetar knappt 2 300 personer i flera olika roller. Våra medarbetare är exempelvis:

 • jurister,
 • systemutvecklare,
 • kronoinspektörer,
 • kundservicemedarbetare,
 • analytiker,
 • kommunikatörer och
 • ekonomer.

Var finns vi?

Vi har kontor på 32 orter i Sverige, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret finns i Sundbyberg.

Vem leder myndigheten?

Myndigheten leds av tillförordnade rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen.

Hur mycket är budgeten på?

Vi har en budget på knappt två miljarder kronor. Verksamheten finansieras av både skattemedel och avgifter.