Schuldeninformation

Thema des zweiten Briefes, den Sie ggf. von uns bekommen, lautet: „Zu begleichende Schulden“ (Skuld att betala).

Wozu dieses Schreiben?

Mit „Skuld att betala“ informieren wir Sie über unseren Beschluss,

 • dass Schulden vorliegen,
 • dass diese zu Recht bestehen,
 • dass Sie der Privatperson oder dem Unternehmen gegenüber zur Zahlung eines bestimmten Geldbetrags verpflichtet sind.

Was geschieht nach Eingang des Schreibens?

Wir leiten Ermittlungen zu Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen ein. Je nach Ergebnis kommt es dann zu einer Pfändung

 • Ihres Lohns oder
 • von Sachwerten (Gegenstände) aus Ihrem Besitz.

Praktisch bedeutet das: Zum Begleichen Ihrer Schulden können wir Teile Ihres Lohns oder Ihrer Sachwerte heranziehen. Sachwerte können sein: Ihr Pkw oder ihre Eigentumswohnung (bostadsrättslägenhet).

Sammanfattning på svenska

Skuld att betala

Om du har fått brevet Skuld att betala betyder det att du har en obetald skuld till någon och att hen har begärt vår hjälp att få betalt.

Varför får du brevet Skuld att betala?

Brevet Skuld att betala får du efter att vi har konstaterat att

 • det finns en skuld,
 • den är riktig och
 • det är du som ska betala till den privatperson, myndighet eller företag som du är skyldig pengar.

Hur betalar du?

I brevet med kravet står en sista betalningsdag. Betala med hjälp av inbetalningsuppgifterna som följer med brevet. Uppgiften om skulden omfattas i vissa fall av sekretess när inbetalningen är bokförd hos oss.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar undersöker vi vilka olika tillgångar du har. Oftast skickar vi ett brev till dig där vi ber dig fylla i dina uppgifter om

 • inkomst,
 • familjeförhållanden,
 • bostadskostnader med mera.

Du får med ett portofritt svarskuvert som du ska skicka tillbaka blanketten i. Vill du hellre lämna uppgifterna digitalt hittar du den informationen i våra digitala tjänster.

Vad kan vi göra för att driva in skulder?

Vi har olika möjligheter att driva in skulder. Till exempel utmäta

 • lön eller annan inkomst,
 • lös egendom, exempelvis
 • pengar,
 • bilar, eller
 • pengar du skulle få tillbaka på skatten
 • bostadsrätt eller
 • fast egendom, exempelvis
 • fastighet eller
 • tomträtt.

Att utmäta innebär att vi drar pengar från din lön eller säljer din egendom för att betala din skuld.