ייִדיש (jiddisch)

מיר העלפֿן אײַך, װאָס האָט חובֿות אָדער װילט קריגן אַ באַצאָלונג

וכים הבאים אין דער שװעדישער דורכפֿיר־אַגענטור (קראָנאָפֿאָגדען). מיר זײַנען אַ מלוכישע אַדמיניסטראַציע װאָס פֿאַרנעמט זיך מיט חובֿות. צי האָט איר חובֿות אָדער װילט איר הילף מיט קריגן אַ באַצאָלונג? דאַן זענט איר אויפֿן רעכטן אָרט.

מיר האָבן נישט קײן פּניה. דאָס הײסט, אַז מיר העלפֿן אײַך װאָס האָט חובֿות און מוזט זײ באַצאָלן, און מיר פֿאַרזיכערן אַז איר קענט דאָס טאָן לויט דער געזעצלעכער אָרדענונג. אָבער מיר אַרבעטן אויך כּדי איר װאָס האָט אַ רעכט צו קריגן אַ באַצאָלונג, זאָל עס קריגן אַזוי גיך װי מיגלעך.

דאָ איז אינפֿאָרמאַציע װעגן װי אַזוי מיר קענען אײַך העלפֿן, װאָס צו באַטראַכטן װען איר נײטיקט זיך אין אונדזער הילף, װאָס עס באַדײַט די בריװן איר האָט געקראָגן און װי אַזוי איר קענט זיך שטעלן אין פֿאַרבינדונג מיט אונדז.

Sammanfattning på svenska

Du som har skulder eller vill ha betalt kan få stöd av oss

Välkommen till Kronofogden. Vi är en myndighet som arbetar med skulder. Har du skulder du inte kan betala eller vill du ha hjälp med att få betalt? Då har du kommit rätt.

Vi tar ingens parti. Det innebär att vi ger stöd till dig som har skulder och ska betala, och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Men vi arbetar även för att du som har rätt att få betalt, ska få det så fort som möjligt.

Här får du information om hur vi kan stödja dig på bästa sätt, vad du ska tänka på när du behöver vår hjälp, vad breven du har fått betyder och hur du kan kontakta oss.