Ná don mávssát

Go galggat máksit vealggát fuolat ahte dat dáhpáhuvvá sihkkaris vugiin.

Mot don galggat máksit?

Jus mávssát Ruoŧas don galggat:

 • geavtit báŋkogiro, 5045-­3158
 • addit refereansanummira, ng. OCR- nummira.

Don gávnnat OCR- nummira reivves ”Vealgi máksit” man leat ožžon mis.

Jus dus ii leat šat reive ”Vealgi máksit”?

Jus dus ii leat šat reive ”Vealgi máksit” sáhtát riŋget midjiide dehe geavtit báŋkogiro 756-­2036. Muitte addit refereanssa – dat lea persovdna- dehe organisašuvdnanummira dasa gii galgá máksit.

Galggatgo máksit olgoriikkas?

Jus mávssát olgoriikkas atte:

 • IBAN- nummira: SE26 1200 0000 0128 1010 8749. Jurdil ahte IBAN nummir galgá čállot gaskačaskimahaga.
 • BIC/Swift: DABASESX
 • Báŋkočujuhus: Danske bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Refereansanummir: Čále dan OCR- nummira lea reivves ”Vealgi máksit”dehe don sáhtát čállit dan persovdna- dehe organisašuvdnanummira gii galgá máksit ja dan vealge- dehe diárienummira mii čájeha man vealggi du máksin guoská.

Sammanfattning på svenska

Betala till Kronofogden

När du ska betala till oss bör du ange bankgiro och OCR-nummer. Du hittar uppgifterna i det brev du har fått från oss. Om du inte har kvar brevet kan du hitta uppgifterna här.

Så här betalar du en skuld som vi ska driva in

Om du har en fastställd skuld som den du är skyldig pengar vill att vi ska driva in (verkställa) ska du göra så här när du betalar:

 • Använd bankgiro 5045-­3158.
 • Ange referensnummer, så kallat OCR-nummer. Du hittar det i brevet Skuld att betala som du fått från oss.

Om du har flera skulder och vill betala en specifik skuld, måste du ange just den skuldens OCR-nummer som står i brevet från oss.

Ska du betala från en utländsk bank?

När du betalar måste du ange följande information:

 • IBAN-nummer: SE26 1200 0000 0128 1010 8749 (anges utan mellanslag)
 • BIC/SWIFT: DABASESX
 • Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Referens (OCR-nummer)
 • Om betalningsmottagare efterfrågas ska du ange Kronofogden