Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Gulahallan

Sáhtát gulahallat minguin riŋgemiin, šleađgaboasttain dahje reivviin.

Riŋget

Riŋge midjiide:

0771-73 73 00

Lea seamma nummar beroškeahttá leat go riŋgeme kunddarbálvalussii dahje telefonguovddážii.

Riŋgedettiin don gulahallat automáhtalaš jienain. Jietna sihtá du čilget masa don dárbbašat veahki.

 • Muital áššit birra jus háliidat oktavuođa kunddarbálvalusain.
 • Namut su gean ozat jus ozat dihto olbmo.
 • Daja “växel” jus háliidat oktavuođa telefonguovddážiin.

Sáddejuvvot kunddarbálvalussii jus automáhtalaš jietna ii ipmir.

Leat go olgoriikkas?

Dárbbašat go don oktavuođa minguin ja leat olgoriikkas, de riŋge:

+46 8 564 851 50

Rabas áiggit

Kunddarbálvalus ja telefonguovddáš leat rahpasat mánnodagas–bearjadahkii 08.00–16.00.

Sáddet šleađgaboastta

Sáhtát sáddes šleađgaboastta:

kontakt@kronofogden.se

Mis lea mihttomearrin vástidit maŋimus boahtte árgabeaivvi dutnje. Sáhttá ádjánit jus du jearaldat lea bodnjái.

Dán gánnáha váldit vuhtii šleađgaboastta sáddedettiin

 • Mii vástidit beare almmolaš jearaldagaide. Mii eat sáhte vástidit dihto earániidda šleađgaboastta bokte.
 • Sáddes midjiide boastaadreassa dahje fáksanummara jus háliidat oasi vealgespesifikašuvnnas dahje registeris.
 • Jus ášši guoská olbmui, fitnodahkii dahje dihto earánii de galggat dieđihit máksi persovnna- dahje organisašuvdnanummara dahje earánnummara mii guoská áššái.
 • Garvve sáddemis eahpesuodjaluvvon šleađgaboasttaid mas leat persovnnalašdieđut.
 • Dus lea riekti leahkit namakeahttá. Muhto visot šleađgaboasttat, reivvet ja eará čálalašbáhpirat mat bohtet midjiide leat almmolašbáhpirat. Dat mearkkaša ahte mii fertet addit čállosii jus muhtin sihtá ja de leat almmolaččat.
 • Dokumeantta mildosat galggale leahkit pdf formáhtas.

Sáddet reivve dahje ohcamuša

Jus meidnet boasttain sáddet reivve dahje ohcamuša midjiide de lea dehálaš ahte sáddet riekta kantuvrii vai oaččut jođáneappo veahki. Riŋge midjiide de mii veahkehit du.

Galledit min kantuvrraid

Fuomáš ahte min kantuvrrat, earret Stockholmma ja Göteborga, leat beare rahpasat várrejuvvon áiggiide. Háliidat go várret áiggi, riŋge:

010-579 26 60

På svenska

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, mejla eller skicka brev.

Ringa

Ring oss på

0771-73 73 00

Det är samma nummer oavsett om du vill ringa till kundservice eller vår växel.

När du ringer möts du av en automatisk röst. Rösten ber dig beskriva vad du vill ha hjälp med.

 • Vill du komma i kontakt med kundservice berättar du vad ditt ärende handlar om.
 • Om du söker en viss person säger du namnet på den du vill komma i kontakt med.
 • För att bli kopplad till växeln säger du ”växel”.

Om den automatiska rösten inte förstår, kopplas du till kundservice.

Är du i utlandet?

Om du är i utlandet och behöver komma i kontakt med oss ringer du

+46 8 564 851 50

Våra öppettider

Vår kundservice och växel är öppen måndag–fredag 08.00–16.00.

Mejla oss

Du kan mejla oss på

kontakt@kronofogden.se

Vårt mål är att besvara ditt mejl senast nästkommande vardag. Om din fråga är mer komplicerad kan det dröja något längre.

Att tänka på när du mejlar oss

 • Vi kan enbart svara på allmänna frågor. Vi kan inte mejla svar på frågor som rör specifika ärenden.
 • Vill du ha utdrag som gäller skuldspecifikationer eller register kan vi skicka det till dig om vi får din postadress eller ditt faxnummer.
 • Gäller frågan en person, ett företag eller ett specifikt ärende ska du uppge person- eller organisationsnummer på den som ska betala eller ärendets nummer hos oss.
 • Undvik att skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
 • Du har rätt att vara anonym. Däremot är alla mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Det innebär att de kan vara offentliga och att vi måste lämna ut dem om någon begär det.
 • Om du bifogar ett dokument ska det helst vara i filformatet pdf.

Skicka brev eller ansökan

Om du vill skicka ett brev eller en ansökan med post till oss är det viktigt att du skickar till rätt kontor för att få snabb hjälp. Ring oss så hjälper vi dig.

Besöka våra kontor

Observera att våra kontor, förutom i Stockholm och Göteborg, endast har öppet för bokade besök. Vill du boka besök ring

010-579 26 60