Other la... ייִדיש (...

חובֿ־אויסרײניקונג - פֿאַר אײך װאָס קענען קײן מאָל נישט באַצאָלן דעם חובֿ

יר װאָס האָט אַזאַ סך חבֿות אַז איר קענט זײ קײן מאָל נישט אײַנצאָלן, קענט באַקומען אַן אַ"ג „חובֿ־אויסרײניקונג”. אָבער ס'פֿאָדערט זײער אַ ספּעציעלן מצבֿ.

װאָס איז אַ חובֿ־אויסרײניקונג?

אַ חובֿ־אויסרײניקונג איז אַן אויסצאָל־סיסטעם פֿאַר באַצאָלן אַ טײל חובֿ אין משך פֿון עטלעכע יאָר. 5 יאָר פֿאַר אינדיװידן און 3 יאָר פֿאַר פֿירמעס. נאָך דער אויסרײניקונג דאַרפֿט איר נישט צאָלן מער.

װער קען אַ חובֿ־אויסרײניקונג באַקומען?

טאָמער, האָט איר אַ סך גרויסע חובֿות קענט איר אפּליקירן אויף חובֿ־אויסרײניקונג. אי אינדיװידן אי פֿירמעס קענען אַפּלירירן.

װעלכע פֿאָדערונגען זײַנען דאָ?

 • עס איז אײַך נישט מיגלעך צו באַצאָלן אײַערע חובֿות אין משך פֿון אַ סך יאָר.
 • עס איז אַ גוטע ברירה פֿאַר אײַך צוליב אײַער פּערזענלעכן און עקאָנאָמישן מצבֿ.
 • איר װוינט, אַרבעטן אָדער האָט אײַערע חובֿות אין שװעדן.
 • האָט איר אַ פּריװאַטע פֿירמע זאָל מען קענען גרינג זען װאָס איז אײַער פּערזענלעכע עקאָנאָמיע און װאָס איז אײַער פֿירמעס עקאָנאָמיע.
 • איר קענט נישט זײַַן פֿאַרבאָטן פֿירן זיך אָן מיט אַ פֿירמע.

װי אַזוי טוט מען?

אַ קיצור:

 • איר אפּליקירט אויף חובֿ־אויסרײניקונג װיִאַ אונדזער װעבזײַטל אָדער פּאַפּיר־פֿאָרמולאַר. טאָמער, איז עס אײַך שװער צו פֿאַרשטײן – קענט דער קאָמונאַלער עצה־געבער פֿון בודזשעט־ און חובֿ־פֿראַגעס אײַך העלפֿן.

 • מיר פֿאָרשן אויס צי איר מצבֿ פֿאָדערט אַ חובֿ־אויסרײניקונג. אויב אַזוי, מאַכן מיר אַ פּרעלימינאַרן באַשלוס צו אָנהײבן מיט אַ חובֿ־אויסרײניקונג און װי פֿיל איר זאָלט באַצאָלן.

 • איר מוזט אָנהײבן צאָלן לויטן אויסצאָל־סיסטעם גלײַך װען איר באַקומט דעם פּרעלימינערן באַשלוס.

 • מיר שיקן אַ פֿאָרשלאָג צו צו אַלע די װעלכע איר זענט זײ שולדיק געלט. זײ קענען ענטפֿערן אויפֿן פֿאָרשלאָג. אינעם פֿאָרשלאָג זײַנען דאָ אַלע אײַערע חובֿות.

 • שפּעטער קריגט איר אַ לעצטן באַשלוס. דאָ איז אינפֿאָרמאַציע װעגן װי אַזוי איר זאָלט דורכפֿירן די חובֿ־אויסרײניקונג.

 • איר באַצאָלט לויטן אויסצאָל־סיסטעם. טאָמער, לעבט איר לויטן מינימאַלן לעבנס־סטאַנדאַרד קענט איר קריגן אַ באַשלוס אָן קײן אויסצאָל־סיסטעם. דאַן װעט איר נישט עפּעס אײַנצאָלן. אַ פֿירמע מוזט, אָבער, אַלע מאָל צאָלן לויט אַן אויסצאָל־סיסטעם.

 • װען איר זענט פֿאַרטיק מיט דער חובֿ־אויסרײניקונג, בכּלל נאָך 5 יאָר פֿאַר אינדיװידן און 3 יאָר

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.