Velkasaneeraus – sellaiselle, joka ei koskaan kykene maksamaan velkojaan

Jos olet ylivelkaantunut, toisin sanoen sinulla on velat, joita et kykene koskaan maksamaan, voit saada velkasaneerauksen. Sinun on kuitenkin täytettävä useita vaatimuksia.

Mikä on velkasaneeraus?

Velkasaneeraus merkitsee sitä, että saat maksusuunnitelman maksaaksesi takaisin osan veloistasi muutaman vuoden aikana, aika on viisi vuotta yksityishenkilöille ja kolme vuotta yrityksille. Loppuja velasta sinun ei tarvitse maksaa.

Kuka pääsee velkasaneeraukseen?

Jos olet vaikeasti velkaantunut, voit hakea velkasaneerausta. Tämä koskee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.

Mitä velkasaneeraukseen pääsyyn vaaditaan?

 • Et pysty mitenkään maksamaan velkojasi monen vuoden aikana.
 • Se on kohtuullista ottaen huomioon henkilökohtaiset ja taloudelliset olosuhteesi.
 • Asut, työskentelet tai velkasi ovat Ruotsissa.
 • Jos sinulla on yksityinen firma, yrityksen taloutta on voitava selvittää yksinkertaisesti.
 • Sinulle ei saa olla liiketoimintakieltoa.

Miten se tapahtuu?

Lyhyesti kuvattuna se tapahtuu näin:

 • Haet velkasaneerausta sähköisen palvelumme kautta tai täyttämällä lomakkeen. Jos se on mielestäsi hankalaa – pyydä apua kuntasi budjetti- ja velkaneuvojalta.
 • Selvitämme, täytätkö velkasaneerauksen pääsyvaatimukset. Jos täytät ne, teemme alustavan päätöksen velkasaneerauksen käynnistämisestä ja siitä, kuinka paljon sinun täytyy maksaa.
 • Sinun on ryhdyttävä maksamaan velkaasi jo saadessasi alustavan päätöksen.
 • Lähetämme velkojallesi ehdotuksen, johon tämän pitää vastata. Ehdotukseen sisältyvät kaikki velat, jotka sinulla on alkaessasi maksaa.
 • Saat meiltä jonkin ajan kuluttua lopullisen päätöksen, jossa lukee, kuinka velkasaneeraus tapahtuu.
 • Maksat velkaa maksusuunnitelman mukaisesti. Jos elät toimeentulon alarajalla voit saada päätöksen ilman maksusuunnitelmaa. Tällöin et maksa velkojasi ollenkaan. Poikkeuksena on yrittäjänä saatu velkasaneeraus, jolloin on aina maksettava suunnitelman mukaan.
 • Kun velkasaneeraus on valmis, tavallisesti viiden vuoden kuluttua yksityishenkilöillä tai kolmen vuoden kuluttua yrittäjillä, sinulla ei ole enää velkasaneeraukseesi sisältyneitä velkoja.

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.