Preivi maksomääräyksestä

Maksomääräys oon vaatimus. Se merkittee usseimiten ette privattihenkilö elikkä yritys meinaa ette sie olet heile velassa rahhaa.

Mikäs maksomääräys oon?

Usseimiten ko sie saat meiltä preivin, yks privattihenkilö elikkä yritys meinaa ette sie olet heile velassa rahhaa. Preivi oon vaatimus, niin sanottu maksomääräys. Preivi saattaa kansa olla jostaki muusta, esimerkiksi:

 • ette sie et ole maksanu sinun hyyryä – silloin hyyryväärti saattaa hakea meiltä ette sinun pittää kyörätä pois
 • ette joku halvaa ette sie jätät takashiin kampheita joitako sie olet lainanu.

Mitäs sie piät tehhä jos sulla oon velka?

Jos sulla oon velka – maksa se varsin sille jollekko sie olet velassa elikkä asiamiehele. Asiamies oon henkilö jollako oon tehtävännä ette tehhä jotaki jollekki muule.

Etkos sie saata maksaa?

Jos sie et saata maksaa, sinun velka tullee meile. Velka rekistreerathaan meän rekisterhiin.

Tykkääks ette vaatimus oon väärä?

Jos sie tykkäät ette sulla ei ole velkaa sie piät kirjottaa meile ja selvittää mitä sie tykkäät oon väärää– silloin sie vastustat vaatimusta.

Muista kirjottaa sinun

 • henkilönumero ja
 • asianumero.

Asianumero seisoo preivissä vaatimuksesta, niin sanotussa maksomääräyksessä.

Miksis se oon niin tärkeätä ette sie akeraat?

Jos sinusta ei kuulu mithään meile met päätämä ette oon olemassa velka ja ette sulla oon velvolisuus maksaa sen. Sinun velka rekistreerathaan meän rekisterhiin. Se oon syy siiheen ette sinun pittää ottaa meän kansa yhtheyttä jos sie tykkäät ette velka oon väärä.

Seuraava preivi jonka sie saatat saaja meiltä oon siittä ette sulla oon velka maksaa.

Sammanfattning på svenska

Krav om att betala en skuld

Har du fått ett krav om att du ska betala en skuld, det vill säga ett betalningsföreläggande? Då vill den som har skickat in ansökan få fastslaget att du ska betala det som står i kravet.

Vad är ett betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande är ett krav från någon som anser att du ska betala en skuld. Personen vill få kravet fastslaget i ett så kallat utslag (beslut).

Svara att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Logga in och svara på Mina sidor.
 • Skriv under och skicka in delgivningskvittot som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot brevet. Gäller kravet ett företag kan vi söka upp företrädare för företaget. Det gör vi för att säkerställa att du eller ditt företag får del av brevet.

Vad händer nu?

Nu ska du ta ställning till om du anser att kravet är riktigt eller felaktigt. Det måste du göra inom den så kallade förklaringstiden. Det är den tid du har på dig att betala eller invända mot, det vill säga bestrida, kravet. I brevet står det hur lång förklaringstiden är.

Vad gör du om kravet är riktigt?

Om du anser att kravet är riktigt ska du betala det som anges i brevet direkt till den du har en obetald skuld till. Kom ihåg att du även ska betala ränta och andra kostnader. Det är viktigt att du kontaktar den du är skyldig pengar för att få exakt information om hur mycket du ska betala.

När du har betalat ska den du var skyldig pengar ta tillbaka sin ansökan. Du bör också skriftligen meddela oss att du har betalat innan sista betaldatum för kravet, det vill säga innan förklaringstiden går ut.

Vad gör du om du anser att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är felaktigt kan du invända mot det. Det kallas att du bestrider. Det gör du genom att skriva ett brev där du anger

 • vad som är felaktigt med kravet,
 • ditt namn,
 • ditt personnummer
 • målnumret som står i brevet.

Brevet skickar du till oss innan kravet ska vara betalt, det vill säga innan förklaringstiden går ut. Betaldatum hittar du i brevet.

Vad händer om du inte gör något alls?

Om du inte betalar meddelar vi också ett beslut, det vill säga ett utslag. Det betyder att du är skyldig att betala det som krävs av dig.

För att få betalt kan den du är skyldig pengar ansöka om att beslutet ska genomföras, det kallar vi för verkställighet. Kortfattat innebär det att vi gör en undersökning av din ekonomi och beslutar om utmätning.

Du kan eventuellt undvika en utmätning genom att så fort som möjligt kontakta den du har en skuld till och göra upp om betalning. Den du har en skuld till har då möjlighet att dra tillbaka sitt krav på utmätning.

Vad gör kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretagen hämtar information om att vi har meddelat ett beslut, det vill säga ett utslag. De har nu uppgifterna i sina register. Detta innebär att du har en betalningsanmärkning. Vill du kontrollera om du har fått en betalningsanmärkning tar du kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen.