Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Ota meän kansa yhtheyttä

Sie saatat ottaa meän kansa yhtheyttä soittamalla, meilaamalla elikkä lähättämällä preiviä.

Soita

Soita meile

0771-73 73 00

Se oon sama numero riippumatta jos sie halvaat soittaa asiakaspalvelhuun elikkä meän väkselhiin.

Ko sie soitat sie kohtaat automaattisen äänen. Ääni tahtoo sinua selvittämhään mitä apua sie halvaat.

 • Jos sie halvaat saaja yhtheyttä asiakaspalvelun kansa sie selostat mistä sinun asia oon kyse.
 • Jos sie haet vissiä henkilöä sie sanot sen nimen jonka kansa sie halvaat saaja yhtheyttä.
 • Ette päästä väkselhiin sie sanot ette ”väkseli”.

Jos se automaattinen ääni ei käsitä, sinua yhistethään asiakaspalvelhuun.

Oleks ulkomaila?

Jos sie olet ulkomaila ja tarttet saaja meän kansa yhtheyttä sie soitat

+46 8 564 851 50

Meän aukioloaijat

Meän asiakaspalvelu ja väkseli oon auki maanantai-perjantai 08.00–16.00.

Meilaa meile

Sie saatat meilata meile osotheele:

kontakt@kronofogden.se

Meän päämäärä oon ette vastata sinun meihliin viimisthääns seuraavanna arkipäivänä. Jos sinun kysymys oon enämpi vaikea se saattaa viipyä vähän enämpi.

Ette muistaa ko sie meilaat meile

 • Met saatama vastata vain ylheishiin kysymykshiin. Met emmä saata meilata vastauksia erityisitten asioitten kysymykshiin.
 • Jos sie halvaat ulosveon joka koskee velkaspesifikasuunia elikkä rekisteriä met saatama lähättää sen sulle jos met saama sinun postiosotheen elikkä sinun faksinumeron.
 • Jos kysymys jällaa henkilöä, yritystä elikkä erityistä asiata sie piät ilmottaa henkilö-elikkä orkanisasuuninumeron sille joka pittää maksaa elikkä asian numeroa meilä.
 • Vältä lähättämistä herkkiä henkilötietoja suojattomissa e-postissa.
 • Sulla oon oikeus olla anonyymi. Kaikki meilit, preivit elikkä muut kirjotetut asiakirjat jokka tulevat meile oon kuitenki ylheiset asiakirjat. Se tarkottaa ette net saattavat olla julkisia ja ette met häymä jättää ulos net jos joku vaatii sen.
 • Jos sie liität tokymentin se pittää mielelhääns olla fiilimuotossa pdf.

Lähättää preivin elikkä hakemuksen

Jos sie halvaat lähättää preivin elikkä hakemuksen postin kautta meile se oon tärkeätä ette sie lähätät oikehaan kontturhiin ette sie saat joutusan avun. Soita meile niin met autama sinua.

Käyä meän kontturissa

Huomioitte ette meän konttorit, paitti Stokholmissa ja Jöötteporissa, oon auki vain varatuile käynile. Jos sie halvaat varata käynin soita

010-579 26 60

På svenska

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, mejla eller skicka brev.

Ringa

Ring oss på

0771-73 73 00

Det är samma nummer oavsett om du vill ringa till kundservice eller vår växel.

När du ringer möts du av en automatisk röst. Rösten ber dig beskriva vad du vill ha hjälp med.

 • Vill du komma i kontakt med kundservice berättar du vad ditt ärende handlar om.
 • Om du söker en viss person säger du namnet på den du vill komma i kontakt med.
 • För att bli kopplad till växeln säger du ”växel”.

Om den automatiska rösten inte förstår, kopplas du till kundservice.

Är du i utlandet?

Om du är i utlandet och behöver komma i kontakt med oss ringer du

+46 8 564 851 50

Våra öppettider

Vår kundservice och växel är öppen måndag–fredag 08.00–16.00.

Mejla oss

Du kan mejla oss på

kontakt@kronofogden.se

Vårt mål är att besvara ditt mejl senast nästkommande vardag. Om din fråga är mer komplicerad kan det dröja något längre.

Att tänka på när du mejlar oss

 • Vi kan enbart svara på allmänna frågor. Vi kan inte mejla svar på frågor som rör specifika ärenden.
 • Vill du ha utdrag som gäller skuldspecifikationer eller register kan vi skicka det till dig om vi får din postadress eller ditt faxnummer.
 • Gäller frågan en person, ett företag eller ett specifikt ärende ska du uppge person- eller organisationsnummer på den som ska betala eller ärendets nummer hos oss.
 • Undvik att skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
 • Du har rätt att vara anonym. Däremot är alla mejl, brev eller andra skriftliga handlingar som kommer in till oss allmänna handlingar. Det innebär att de kan vara offentliga och att vi måste lämna ut dem om någon begär det.
 • Om du bifogar ett dokument ska det helst vara i filformatet pdf.

Skicka brev eller ansökan

Om du vill skicka ett brev eller en ansökan med post till oss är det viktigt att du skickar till rätt kontor för att få snabb hjälp. Ring oss så hjälper vi dig.

Besöka våra kontor

Observera att våra kontor, förutom i Stockholm och Göteborg, endast har öppet för bokade besök. Vill du boka besök ring

010-579 26 60