Jos sulla oon velka viranomhaiselle

Jos sulla oon velka viranomhaiselle elikkä kunnale se ensimäinen preivi jonka sie saat meiltä oon ”Velka ette maksaa”.

Jos sulla oon velkoja viranomhaisille elikkä kunnile sie et saa preiviä maksomääräyksestä meiltä. Ensimäisen preivin nimi jonka sie saat oon ”Velka ette maksaa”.

Mikkäs oon tavalisiimat velat viranomhaisille?

Tässä oon joitaki esimerkkiä tavalisista veloista viranomhaisille:

  • verovelkoja Verovirastolle
  • velkoja CSN:ile. Net oon esimerkiksi aiheuttunheet siittä ette sie olet ottanu oppilainan ja sulla oon hankaluuksia maksaa takashiin lainaa.

Kelles ja koskas sie piät maksaa sinun velan?

Viranomhainen, esimerkiksi Verovirasto, halvaa makson ja jättää sen takia vaatimuksen sinun velasta meile. Sie piät maksaa velan meile Kruunufoutissa. Viimisen maksopäivän taatumin sie löyät preivistä.

Tykkääks ette vaatimus oon väärä?

Jos sie tykkäät ette vaatimus oon väärä sie piät ottaa yhtheyttä sen viranomhaisen kansa joka halvaa saaja makson. Mutta huomioitte ette vaikka sie tehet sen, sie häyt maksaa velan meile ennen viimistä maksopäivää.

Mitäs tapahtuu jos sie et maksa?

Jos sie et maksa aijalansa met alotamma tutkimuksen ja tutkima sinun ekonomiita. Sitten met saatama mitata ulos

  • rahhaa sinun palkasta elikkä
  • tavaroita, niin sanottuja sinun omasuutta.

Se merkittee ette met saatama vettää rahhaa sinun palkasta elikkä ette met myymä sinun omasuutta, esimerkiksi piilin elikkä asunto-oikeuen, ette maksaa sinun velan.

Sammanfattning på svenska

Om du har skuld till en myndighet

Om du har en skuld till en myndighet eller kommun är det första brevet du får från oss ”Skuld att betala”.

Om du har skulder till myndigheter eller kommuner får du inte brevet om betalningsföreläggande från oss. Det första brev du får heter ”Skuld att betala”.

Vilka är de vanligaste skulderna till myndigheter?

Här är några exempel på vanliga skulder till myndigheter:

  • skatteskulder till Skatteverket
  • skulder till CSN. De kan exempelvis orsakas av att du tagit studielån och har svårigheter med att betala tillbaka lånet.

Till vem och när ska du betala din skuld?

Myndigheten, exempelvis Skatteverket, vill ha betalt och lämnar därför ett krav om din skuld till oss. Du ska betala skulden till oss på Kronofogden. Datumet för sista betalningsdag hittar du i brevet.

Tycker du att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är fel ska du kontakta den myndighet som vill ha betalt. Men observera att även om du gör det, måste du betala skulden till oss innan sista betalningsdagen.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar i tid startar vi en utredning då vi undersöker din ekonomi. Vi kan sedan utmäta

  • pengar från din lön eller
  • saker, det vill säga din egendom.

Det innebär att vi kan dra pengar från din lön eller säljer din egendom, exempelvis en bil eller en bostadsrätt, för att betala din skuld.