Is your personal data protected?

It’s important that you tell us if your personal data is protected, as most of the documents and information we hold are public.

Where might there be sensitive information?

There might be sensitive information about you in

  • our databases
  • documents that you send to us
  • rulings or decisions by courts and other government agencies.

What does this mean for you?

If you or someone in your family has protected personal data you should always inform us about this. We will tell you what information you should submit in for example an application.

Our e-services

If you or someone in your family has protected personal data you can use our e-services, your debt balance and the application for payment orders, which can be found on Mina sidor (My pages).

Mina sidor (in Swedish)

Sammanfattning på svenska

Har du skyddade personuppgifter?

Det är viktigt att du berättar för oss om du har skyddade personuppgifter. Orsaken är att handlingar och uppgifter som finns hos oss oftast är offentliga.

Var kan det finnas känsliga uppgifter?

Det kan finnas känsliga uppgifter om dig, exempelvis i

  • våra databaser
  • dokument som du skickar till oss
  • domar eller beslut från domstolar och andra myndigheter.

Vad innebär detta för dig?

Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Då berättar vi vilka uppgifter som du ska skicka in i samband med exempelvis en ansökan.

Våra e-tjänster

Du kan använda våra e-tjänster även om du har skyddade personuppgifter. För dig som har skyddade personuppgifter är det för närvarande inte möjligt att se några handlingar i tjänsten Mina förelägganden.

Om någon i familjen har skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om det. Innan du lämnar uppgifter till oss är du välkommen att höra av dig för att ta reda på vilka uppgifter som är nödvändiga att lämna i ditt ärende.

Tänk också på att känsliga uppgifter kan finnas i andra dokument som du skickar till oss.

Har du frågor?

Om du har frågor som rör personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Du hittar mejladressen i rutan Frågor om personuppgifter.

Har du andra frågor kan du mejla oss till en annan mejladress eller ringa till kundservice. Du hittar kontaktuppgifterna i rutan Kontakta oss.