Notification about an unpaid debt

You will receive a letter headed Notification of Unpaid Debt every year that you have a debt registered with the Enforcement Authority.

What is the purpose of the letter?

The purpose of the letter is to remind you that you still owe a debt (or several debts) to some individual/individuals or entity/entities, that they have asked us to help them recover.

Would you like more information?

If you want to read more about how to pay your debts and to apply for an instalment plan, much more information is available.

If you have specific questions, or want to discuss your case, contact our customer service.

Sammanfattning på svenska

Brev om en obetald skuld

Så länge du har en skuld hos Kronofogden får du varje år brevet Underrättelse om obetald skuld.

Vad är syftet med brevet?

Syftet med brevet är att påminna om att du fortfarande har en skuld (eller flera) som någon har begärt vår hjälp med att få betalt för.

Vill du veta mer?

Om du vill läsa mer om hur du betalar dina skulder och ansöker om en avbetalningsplan, finns mycket mer information på webbplatsen. Följ länkarna i höger kolumn.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill diskutera ditt ärende kan du kontakta vår kundservice.