English (engelska) If you have debts or you are owed money, we can help

Welcome to the Enforcement Authority. We are a government agency that deals with debts. Do you have debts you can’t pay, or do you want help getting paid money you are owed? Then you’ve come to the right place.

We don’t take sides. That means we offer support to you if you have debts you are going to pay, making sure that you do so in a legally certain way. But we also help you if you are entitled to be paid money you are owed, making sure that you get it as quickly as possible.

This page has information about how we can offer you the best form of support, what you should bear in mind when you need our help, what the letters you may have received mean, and how you can get in touch with us.

Sammanfattning på svenska

Du som har skulder eller vill ha betalt kan få stöd av oss

Välkommen till Kronofogden. Vi är en myndighet som arbetar med skulder. Har du skulder du inte kan betala eller vill du ha hjälp med att få betalt? Då har du kommit rätt.

Vi tar ingens parti. Det innebär att vi ger stöd till dig som har skulder och ska betala, och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Men vi arbetar även för att du som har rätt att få betalt, ska få det så fort som möjligt.

Här får du information om hur vi kan stödja dig på bästa sätt, vad du ska tänka på när du behöver vår hjälp, vad breven du har fått betyder och hur du kan kontakta oss.