Te na platindžan disavo borči tegani šaj dela pe tuke jek platibaskoro kalonišani

Te isi tut jek borči hem našti te platine ole tegani šaj avela tuke jek platibaskoro kalonišani – ja pale sar so vakerela pe jek kalinukta. E platibaskere kalenišanencar kerena buti e krediteskere informacijakere firme. Odoleske te isi tut disavo pučibe soske ulo disavo platibaskoro kalonišani – ka kontaktirine olende.

Soske šaj te avel tuke jek platibaskoro kalonišani?

Te isi tut jek borči so na irandžan tegani okova so mangela te platine oleske šaj te kontaktirinel e Kronofogdene. Palo disavo vreme tlo borči ovela registririmo ko amaro registri. Tegani e krediteskere informacijakere firme lena odoja informacija amendar hem odova značinela kaj tuke dela pe jek platibaskoro kalonišani.

Keda i ko pučibe o prifatna džene so nane olen firme, tegani amen na mukhaja javerenge o podatke bašo borči so isi olen generalno karakteri, mangela te phenel pe borči sar soj ko primer naplatimo porezi, parkiribaskere ja paldibaskere kazne ja pale izdržibaskere love, sa džikote na nakhela e plativbaskoro vreme hem te nane platime. Odova značinela kaj o prifatna džene isi olen duj kurke vreme te platinen angleder ko primer e porezeskoro borči te kerel te ovel jek platibaskoro kalonišani.

Sar šaj te džane te isi tut jek platibaskoro kalonišani?

Tu šaj lokhe te džane te isi tut disavo platibaskoro kalonišani odolea so kontaktirineja e krediteskere informacijakere firmen.

Integritetsskyddsmyndigheten

Amen našti te odgovorina ko tle pučiba bašo platibaskere kalenišanija. Odoleske so o platibaskere kalenišanija ovena taro disave buča kori so o Kronofogden nane ole diso odolea.

Ko kosela e platibaskoro kalonišani?

Odova i e krediteskere informacijakere firme so kosena e platibaskoro kalonišani.

Sammanfattning på svenska

Betalningsanmärkning

Om du har en skuld som du inte betalar kan du få en betalningsanmärkning – eller en prick som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Det är också till dem du ska vända dig om du har frågor.

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter, det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Detta innebär också att det blir extra viktigt för oss på Kronofogden att utreda din adress, om betalningskravet (avin) kommer i retur. Först efter denna utredning får vi skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, om skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Hur får du reda på om du har en anmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag har register med information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomst, fastighet och även betalningsanmärkningar. Vissa av uppgifterna hämtar de från oss.