Ljil te platine borči

O javer ljil so šaj te avel tuke amendar , oleske vakerela pe Borči te platine.

Soske avela tuke o ljil Borči te platine?

O ljil Borči te platine avela tuke palo odova so amen čhinavdžam (odlučindžam) kaj:

 • isi jek borči,
 • ov i čačo hem
 • odova sian tu so ka platine e prifatno manušeske ja pale e firmake so sian borči love.

So ovela keda avela tuke o ljil?

Tegani amen laja te kera jek rodkerin (istraga) hem dikhaja sar i tli ekonomija. Palo odova amen šaj konfiskirinaja tutar

 • love tari tli plata ja pale
 • buča, mangela te phenel pe taro tlo isiba.

Odova značinela kaj amen cidaja love tari tli plata ja pale biknaja odova so isi tut, ko primer o vrda, ja pale tlo stani/kher, kaj te šaj te platinel pe o borči.

Sammanfattning på svenska

Skuld att betala

Om du har fått brevet Skuld att betala betyder det att du har en obetald skuld till någon och att hen har begärt vår hjälp att få betalt.

Varför får du brevet Skuld att betala?

Brevet Skuld att betala får du efter att vi har konstaterat att

 • det finns en skuld,
 • den är riktig och
 • det är du som ska betala till den privatperson, myndighet eller företag som du är skyldig pengar.

Hur betalar du?

I brevet med kravet står en sista betalningsdag. Betala med hjälp av inbetalningsuppgifterna som följer med brevet. Uppgiften om skulden omfattas i vissa fall av sekretess när inbetalningen är bokförd hos oss.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar undersöker vi vilka olika tillgångar du har. Oftast skickar vi ett brev till dig där vi ber dig fylla i dina uppgifter om

 • inkomst,
 • familjeförhållanden,
 • bostadskostnader med mera.

Du får med ett portofritt svarskuvert som du ska skicka tillbaka blanketten i. Vill du hellre lämna uppgifterna digitalt hittar du den informationen i våra digitala tjänster.

Vad kan vi göra för att driva in skulder?

Vi har olika möjligheter att driva in skulder. Till exempel utmäta

 • lön eller annan inkomst,
 • lös egendom, exempelvis
 • pengar,
 • bilar, eller
 • pengar du skulle få tillbaka på skatten
 • bostadsrätt eller
 • fast egendom, exempelvis
 • fastighet eller
 • tomträtt.

Att utmäta innebär att vi drar pengar från din lön eller säljer din egendom för att betala din skuld.