Adžahar platinea

Keda ka platine tlo borči tefgani amen dikhaja odova te kerel pe ko jek pravno sigurno čhani.

Sar ka platine?

Te platineja tari Švedija tegani tu ka:

 • koristine e bankakoro žiro, 5045-­3158
 • čhiv othe o referentno broj, jek kaske so vakerela pe OCR-broj kova so terdžola ko ljil so alo tuke amendar ”Borči te platine”.

Nane tut panda o ljil ”Borči te platine”?

Te nane tut panda o ljil ”Borči te platine” tegani šaj te telefonirine amenge ja pale te koristine o bankakoro žiro 756-­2036. Ma bistre te čhive o referentno broj – odova i o personalno broj ja pale e organizacijakoro broj taro okova so platinela.

Ka platine avri e phuvjatar?

Te platindžan avri e phuvjatar čhiv o:

 • IBAN-broj: SE26 1200 0000 0128 1010 8749. Ma bistre kaj o IBAN broj pišinela pe bizo čučothan.
 • BIC/Swift: DABASESX
 • Bankakiri adresa: Danske bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Referentno broj: Pišin odova OCR-broj so terdžola ko ljil ”Borči te platine” ja pale šaj te pišine tlo personalno ja pale organizacijakoro broj okolestar so ka platinel hem e borčeskoro ja pale o registriribaskoro broj so sikavela bašo savo borči i o platibe.

Sammanfattning på svenska

Betala till Kronofogden

När du ska betala till oss bör du ange bankgiro och OCR-nummer. Du hittar uppgifterna i det brev du har fått från oss. Om du inte har kvar brevet kan du hitta uppgifterna här.

Så här betalar du en skuld som vi ska driva in

Om du har en fastställd skuld som den du är skyldig pengar vill att vi ska driva in (verkställa) ska du göra så här när du betalar:

 • Använd bankgiro 5045-­3158.
 • Ange referensnummer, så kallat OCR-nummer. Du hittar det i brevet Skuld att betala som du fått från oss.

Om du har flera skulder och vill betala en specifik skuld, måste du ange just den skuldens OCR-nummer som står i brevet från oss.

Ska du betala från en utländsk bank?

När du betalar måste du ange följande information:

 • IBAN-nummer: SE26 1200 0000 0128 1010 8749 (anges utan mellanslag)
 • BIC/SWIFT: DABASESX
 • Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Referens (OCR-nummer)
 • Om betalningsmottagare efterfrågas ska du ange Kronofogden