RSS pressmeddelanden

Nyhetsmodulen hanterar RSS-flödet för pressmeddelanden.


 • Första skulden hos Kronofogden är ofta en mindre summa
  Omkring 80 000 personer får sin första skuld hos Kronofogden varje år. För över hälften handlar det om en skuld på under 4 000 kronor. Det visar en ny analys från Kronofogden.
  Läs mer

 • Vräkningarna ökar – allt fler barn berörs
  345 barn berördes av vräkning under det första halvåret 2023. Det är en ökning med 28 procent jämfört med samma tid föregående år. Samtidigt ökar det totala antalet vräkningar. Nu kraftsamlar Kronofogden för att förebygga vräkningar i hela landet.
  Läs mer

 • Rekordmånga vill ha skuldsanering
  Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering. Allra störst är ökningen bland unga.
  Läs mer

 • Stor ökning av obetalda skulder till Kronofogden
  Allt fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden. Skuldbeloppet ökar snabbt och är nu det högsta någonsin. Det visar ny statistik för årets första sex månader.
  Läs mer

 • Ny lag gav 70 miljoner i utmätta tillgångar
  Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag, som innebär att Kronofogden med hjälp av polisen kan utmäta tillgångar från personer med skulder utan att själva vara på plats. Lagändringen syftar bland annat till att försvåra för den organiserade brottsligheten.
  Läs mer

 • 180 000 barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden
  Nya siffror visar att drygt 180 000 barn, eller vart tolfte barn i Sverige, växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma tid förra året.
  Läs mer

 • Penningtvätt möjliggör organiserad brottslighet
  Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet som i dag offentliggörs.
  Läs mer

 • Äldres skulder hos Kronofogden ökar
  Nästan 40 000 personer över 64 år hade skulder hos Kronofogden vid slutet av 2022. Mer än hälften av dem har haft skulderna i över 20 år. Det visar en ny analys från Kronofogden.
  Läs mer

 • Hawala i fokus vid samverkan mot penningtvätt
  Hawala – ett system för att föra över pengar till andra länder – kan lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.
  Läs mer

 • 467 fängelseår – rekordresultat i samverkan mot organiserad brottslighet
  Myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. Under fjolåret utdömdes 467 fängelseår, det högsta sedan satsningen inleddes.
  Läs mer

 • Färre vräkningar trots tuffare tider
  Förra året fick Kronofogden in 6 263 ansökningar om vräkning, och 2 523 vräkningar genomfördes. Det är en minskning jämfört med året innan.
  – Vi vet att hyresvärdar och hyresgäster ofta kan lösa situationen utan Kronofogdens inblandning, säger Davor Vuleta, analytiker på kronofogden.

  Läs mer

 • Fortsatt stort intresse för skuldsanering
  Intresset för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden är fortsatt stort. Men många får avslag på sin ansökan.
  Läs mer

 • Skulderna ökar hos Kronofogden
  Antalet personer med skulder hos Kronofogden ökade något under 2022 jämfört föregående år. Samtidigt ökar skulderna per person och de fortsätter växa snabbt. Det visar ny statistik från Kronofogden.
  Läs mer

 • Kvinnor över 45 har oftare skuld hos Kronofogden
  Bland låntagare över 45 år är det vanligare att kvinnor än män får skulder hos Kronofogden. En förklaring kan vara att större livshändelser, som en skilsmässa, slår hårdare mot kvinnor. Det visar denna analys från Kronofogden och Finansinspektionen.
  Läs mer

 • Unga har allt större skulder hos Kronofogden
  Antalet unga med skulder hos Kronofogden har minskat under de senaste tio åren. Samtidigt har skuldbeloppet för åldersgruppen 18–25 år ökat med 410 miljoner. Särskilt stor har ökningen varit bland unga kvinnor.
  Läs mer

 • Kronofogden kraftsamlar – färre barn ska vräkas från sina hem
  Under årets första sex månader blev 269 barn av med sitt hem när båda eller någon av barnens föräldrar blev vräkta. Nu kraftsamlar Kronofogden för att så få barn som möjligt ska behöva lämna sina hem.
  Läs mer

 • Viss ökning av obetalda räkningar hos Kronofogden
  Fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden, men myndigheten ser inte effekterna av prisökningarna än.

  Läs mer

 • Vart trettonde barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden
  Nästan 173 000 barn växer upp i familjer med skulder hos Kronofogden eller med pågående skuldsanering. Det är en minskning med 4 000 barn jämfört med förra året.
  Läs mer

 • Rekordutfall i satsningen mot organiserad brottslighet
  Polismyndighetens del i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021 innebar 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Samtidigt säkrade Kronofogden tillgångar för nästan 80 miljoner kronor och Försäkringskassans återkrav uppgick till 62 miljoner, de näst högsta summorna någonsin. Det visar den rapport som i dag överlämnas till regeringen.
  Läs mer

 • Antalet barn som berörs av vräkning fortsätter att öka
  Förra året behövde 572 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sin bostad, en ökning med 123 barn jämfört med året innan och den högsta siffran sedan 2012.
  – Det är oroande att utvecklingen fortsätter åt fel håll, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

  Läs mer

 • Kronofogden drev in 12,6 miljarder kronor
  12,6 miljarder kronor. Så mycket drev Kronofogden in förra året. En ökning med drygt 700 miljoner kronor jämfört med 2020 och det näst bästa resultatet någonsin. Det framgår av myndighetens årsredovisning, som nu överlämnats till regeringen.
  Läs mer

 • Allt fler får avslag på sin skuldsaneringsansökan
  Intresset för skuldsanering har varit rekordstort de senaste åren. Men andelen beviljade ansökningar har sjunkit markant.
  – Det är bra att fler vill ha hjälp med sina skulder, eftersom vi vet att det finns många överskuldsatta. Men en hel del som söker uppfyller inte kriterierna och andra är inte tillräckligt förberedda, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

  Läs mer

 • Historiskt få skuldsatta – men rekordstort skuldberg
  Antalet personer med skulder hos Kronofogden har inte varit så få på 30 år. Men de samlade skulderna är större än någonsin och växer snabbt. Det visar ny statistik från Kronofogden.
  Läs mer

 • Hårdare granskning av konsumentkreditinstitut
  Var femte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav och nästan en av fyrtio får senare en skuld hos Kronofogden. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI) och Kronofogden. Under nästa år kommer Konsumentverket därför att särskilt granska de här företagen.
  Läs mer

 • Kriminella företag utnyttjar de svenska välfärdssystemen
  Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Det visar en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från 12 myndigheter. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten.
  Läs mer

 • Fler vräkta barnfamiljer i spåren av pandemin
  Under årets första sex månader blev 273 barn av med sitt hem när båda eller någon av barnens föräldrar blev vräkta. Det är en ökning med 28 barn jämfört med första halvåret i fjol och den högsta siffran sedan 2015.
  Läs mer

 • Rekordmånga vill ha skuldsanering
  Intresset för skuldsanering har ökat kraftigt de senaste åren och under årets första sex månader noterades en ny rekordnivå.
  Läs mer

 • Vart tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos Kronofogden
  Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I Lomma är det färre än ett av sextio barn, i Ljusnarsberg ett av fyra.
  – Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn i landet som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

  Läs mer

 • Branschen måste ta ett större ansvar för konsumtionslånen
  I väntan på nya verktyg som stärker konsumentskyddet, som en möjlighet för långivare att se kundernas alla skulder, måste bolagen också ta sitt ansvar för att motverka att konsumenter far illa. Det var det samlade budskapet när myndigheterna träffade branschen för att diskutera konsumtionslån.
  Läs mer

 • Kronofogden i Skåne driver in rekordbelopp från kriminella
  Kronofogden i Skåne har hittills i år utmätt kontanter och värdesaker för 4,7 miljoner kronor från skuldsatta kriminella, visar nya siffror.
  – Vi går mot ett rekordår. Ju tätare myndigheterna samarbetar, desto svårare blir det för kriminella att gömma sina tillgångar, säger Katarina Erman, sektionschef på Kronofogden.

  Läs mer

 • Låg inkomst största riskfaktorn för att lån ska leda till skuld hos Kronofogden
  En femtedel av alla skulder hos Kronofogden kommer från lån. Och personer med låg inkomst löper störst risk att få skuldproblem. Betalningsproblemen börjar ofta med livshändelser, som arbetslöshet eller sjukdom. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI), Konsumentverket och Kronofogden.
  Läs mer

 • Myndigheter bjuder in branschen till samtal om konsumtionslån och konsumentskydd
  Konsumtionslånen utgör en allt större del av svenskarnas lånekostnader. Många får också problem att betala sina lån, och skulderna hos både Kronofogden och inkassobolagen växer. Därför bjuder Konsumentverket och Finansinspektionen (FI) i samverkan med Kronofogden in branschens aktörer till ett samtal om marknaden för konsumtionslån och behov av åtgärder för att stärka konsumentskyddet.
  Läs mer

 • Trots rekord – kriminella slipper undan Kronofogden
  Kronofogdens riksjour säkrade rekordsumman 7,6 miljoner kronor från skuldsatta brottslingar förra året. Men många yrkeskriminella slipper undan.
  – Vi skulle kunna få in minst tre gånger så mycket om lagen ändras, säger Johannes Paulson, kronokommissarie och verksamhetsutvecklare på Kronofogden.

  Läs mer

 • Christina Gellerbrant Hagberg fortsätter som rikskronofogde
  Regeringen beslutade i dag, den 29 april 2021, att förlänga Christina Gellerbrant Hagbergs uppdrag som rikskronofogde med tre år. Det nya förordnandet gäller till och med den 31 oktober 2024.
  Läs mer

 • Kronofogden bidrar i arbetet mot penningtvätt
  Finansiella institut, spelbolag och företag som säljer dyra saker som bilar, båtar, smycken och konst löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt. Det visar en ny nationell riskbedömning som publiceras i dag. Bakom bedömningen står samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där Kronofogden är en av 16 myndigheter.
  Läs mer

 • Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet
  282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid – det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi.
  Läs mer

 • Kronofogden utmätte bilar vid insats med polisen
  Polisen och Kronofogden genomförde en samverkansinsats vid in- och utfarter kring Gottsunda under torsdagskvällen. Flera utmätningar och ett stort antal anmälningar blev resultatet.
  Läs mer

 • Nio av tio uppger att skulder medför sämre livskvalitet
  Stress, skam och social isolering. Så ser vardagen ut för många människor som lever med skulder hos Kronofogden, visar en ny undersökning.
  – Det är aldrig för sent att be om hjälp, säger Amanda Vargensten Westerström, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden.

  Läs mer

 • Tre av tio har svårt att klara sina utgifter
  Hög arbetslöshet och fallande tillväxt har präglat svensk ekonomi under pandemin. Det märks nu allt tydligare i människors privatekonomi. Tre av tio vuxna svenskar har en eller flera gånger det senaste året inte kunnat betala alla sina räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Det visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden.
  Läs mer

 • Kronofogden drev in 12,3 miljarder kronor
  12,3 miljarder kronor. Så mycket drev Kronofogden in förra året. En minskning med drygt 700 miljoner kronor jämfört med 2019, men samtidigt det näst bästa resultatet någonsin. Det framgår i myndighetens årsredovisning, som nu har överlämnats till regeringen.
  Läs mer

 • Dramatisk ökning av unga som vill ha hjälp med skulder
  Allt fler ansöker hos Kronofogden om att bli av med sina skulder, så kallad skuldsanering. Särskilt stor är ökningen bland unga vuxna – som ofta får avslag på sin ansökan.
  – Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De googlar efter lösningar på sina ekonomiska problem och hittar till vår webbplats, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden. Det är ett tydligt rop på hjälp.

  Läs mer

 • Stora framgångar i samarbetet mot organiserad brottslighet i Stockholm
  Ett rekordår för Kronofogden och ett 40-tal dömda för delaktighet i bedrägerier är ett par av resultaten av 2020 års myndighetssamverkan mot den organiserade brottsligheten i Stockholm. Det framgångsrika samarbetet nådde sitt hittills högsta resultat under året.
  Läs mer

 • Rekordhöga skuldbelopp skickas till Kronofogden
  Aldrig tidigare har Kronofogden fått in så många krav på obetalda skulder. Men trots pandemin är ökningen jämfört med förra året ganska begränsad. Däremot växer det totala skuldbeloppet snabbt.
  – Detta talar för att de som redan har betalningsproblem drar på sig fler och större skulder, säger Rebecka Öhman, enhetschef på Kronofogden.

  Läs mer

 • Trots corona – marginell ökning av skuldsatta hos Kronofogden
  Pandemin påverkar ekonomin världen över. Men trots lågkonjunktur och historiskt hög arbetslöshet har antalet personer med skulder hos Kronofogden inte ökat nämnvärt – än. Däremot fortsätter den sammanlagda skulden att växa snabbt. Det visar ny statistik från Kronofogden.
  Läs mer