RSS pressmeddelanden

Nyhetsmodulen hanterar RSS-flödet för pressmeddelanden.


 • Unga kvinnors skuldutveckling oroar
  Antalet skuldsatta unga vuxna har minskat sedan 2013, samtidigt har det totala skuldbeloppet ökat med 50 procent under samma period. Störst ökning står unga kvinnor för.
  Läs mer

 • Myndigheternas samarbete slår hårt mot den kriminella ekonomin
  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen.
  Läs mer

 • 370 miljoner drevs in i skadeståndsmål till brottsoffer
  Kronofogden drev in 370 miljoner kronor i skadeståndsmål till brottsoffer 2023, en ökning med 60 miljoner sedan 2022. Många skadeståndsskyldiga har skulder till ett flertal brottsoffer. Det visar en ny analys från Kronofogden.Brottsoffer som har rätt till skadestånd kan vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skadeståndet. År 2023 kom nästan 25 000 nya skadeståndsmål in till Kronofogden, en ökning med 2 000 mål sedan föregående år.Två regelförändringar har gjort att man nu driver in betydligt mer av de skulder som finns till brottsoffer. Ändå är bara en tredjedel av skulderna fullbetalda inom ett år. Av de drygt 130 000 skadeståndsmål som pågick i december 2023, hade över 60 procent pågått mer än fem år.– Ofta har den skadeståndsskyldiga inte kända tillgångar som Kronofogden kan utmäta. Då får inte heller brottsoffren det skadestånd de har rätt till, säger Pernilla Tollin, analytiker på Kronofogden som gjort studien.Den totala skulden i skadeståndsmål i slutet av 2023 uppmättes till 10,2 miljarder.
  Läs mer

 • Fler ansöker om skuldsanering
  31 396 personer ansökte om skuldsanering under 2023, drygt 5 700 fler än året innan. Men sex av tio får avslag på sin ansökan. 
  Läs mer

 • Antalet vräkningar har ökat med tio procent
  Under 2023 genomförde Kronofogden 2 768 vräkningar. Det är en ökning med tio procent jämfört med året innan. Totalt 674 barn fick vara med om att deras familj, eller en av deras föräldrar, vräktes under året.
  Läs mer

 • Tillgångar värderade till 93 miljoner utmättes i samarbete med polisen
  Under 2023 utmättes tillgångar värderade till över 93 miljoner kronor med hjälp av den nya lagen om utmätning på distans. Huvudsakligen handlar det om gods från kriminella personer med skulder till bland annat brottsoffer.
  Läs mer

 • Stor ökning av svenskarnas skulder hos Kronofogden
  Den totala skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med förra årsskiftet. Antalet skuldsatta har ökat i hela landet och i alla åldersgrupper.
  Läs mer

 • Första skulden hos Kronofogden är ofta en mindre summa
  Omkring 80 000 personer får sin första skuld hos Kronofogden varje år. För över hälften handlar det om en skuld på under 4 000 kronor. Det visar en ny analys från Kronofogden.
  Läs mer

 • Vräkningarna ökar – allt fler barn berörs
  345 barn berördes av vräkning under det första halvåret 2023. Det är en ökning med 28 procent jämfört med samma tid föregående år. Samtidigt ökar det totala antalet vräkningar. Nu kraftsamlar Kronofogden för att förebygga vräkningar i hela landet.
  Läs mer

 • Rekordmånga vill ha skuldsanering
  Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering. Allra störst är ökningen bland unga.
  Läs mer

 • Stor ökning av obetalda skulder till Kronofogden
  Allt fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden. Skuldbeloppet ökar snabbt och är nu det högsta någonsin. Det visar ny statistik för årets första sex månader.
  Läs mer

 • Ny lag gav 70 miljoner i utmätta tillgångar
  Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag, som innebär att Kronofogden med hjälp av polisen kan utmäta tillgångar från personer med skulder utan att själva vara på plats. Lagändringen syftar bland annat till att försvåra för den organiserade brottsligheten.
  Läs mer

 • 180 000 barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden
  Nya siffror visar att drygt 180 000 barn, eller vart tolfte barn i Sverige, växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma tid förra året.
  Läs mer

 • Penningtvätt möjliggör organiserad brottslighet
  Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet som i dag offentliggörs.
  Läs mer

 • Äldres skulder hos Kronofogden ökar
  Nästan 40 000 personer över 64 år hade skulder hos Kronofogden vid slutet av 2022. Mer än hälften av dem har haft skulderna i över 20 år. Det visar en ny analys från Kronofogden.
  Läs mer

 • Hawala i fokus vid samverkan mot penningtvätt
  Hawala – ett system för att föra över pengar till andra länder – kan lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.
  Läs mer

 • 467 fängelseår – rekordresultat i samverkan mot organiserad brottslighet
  Myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. Under fjolåret utdömdes 467 fängelseår, det högsta sedan satsningen inleddes.
  Läs mer

 • Färre vräkningar trots tuffare tider
  Förra året fick Kronofogden in 6 263 ansökningar om vräkning, och 2 523 vräkningar genomfördes. Det är en minskning jämfört med året innan.
  – Vi vet att hyresvärdar och hyresgäster ofta kan lösa situationen utan Kronofogdens inblandning, säger Davor Vuleta, analytiker på kronofogden.

  Läs mer

 • Fortsatt stort intresse för skuldsanering
  Intresset för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden är fortsatt stort. Men många får avslag på sin ansökan.
  Läs mer

 • Skulderna ökar hos Kronofogden
  Antalet personer med skulder hos Kronofogden ökade något under 2022 jämfört föregående år. Samtidigt ökar skulderna per person och de fortsätter växa snabbt. Det visar ny statistik från Kronofogden.
  Läs mer