Tli firma te peli ko bankroti tegani amen dikhaja dali sa džala sar so trebela

E firmenge so isi olen pharipa te platinen ple računija, isi but drumija te šaj te arakhel pe rešenje. Disavo var o rešenje i te ovel bankroti. Ko jek bankroti tegni amen dikhaja odova te kerel pe sar so trebela.

Soj e Kronofogdeneskiri buti keda ovela jek bankroti?

Jek kotar amari buti i te kontrolirina e bankroteskoro administriribe, kaj te šaj e bankrotiribaskere isiba - te kerel pe olencar šukar buti:

  • Te isi disave kritike sar kerela pe buti jekhe bankroteja tegani amen šaj rodaja okova so kerela buti tle bankroteja te platinel pe oleske pohari love.
  • Amen ka dikha hem i buti e bankroteja te ovel gotovo so sigate so šaj.
  • te isi bučakerde manuša ki firma hem te na resena o love bašo olengere plate, tegani isi olen arakhibe odolea so lela pe love taro Phuvjakirii platakiri garancija (statliga lönegarantin). Odova značinela kaj i Phuv šaj te platinel i plata bašo tle bučakerde manuša. Vakerela pe baši plata so ola zaradindže ko palune trin masekija angleder te mukhel pe o bankroti ko telunosudo.
  • Amen kontrolirinaja kaj te šaj e bankrotiribaskere administratiribaskiri buti e garantikane platencar te kerel pe sar so trebela.

Sammanfattning på svenska

Om företaget inte betalar sina skulder kan det gå i konkurs

Ett företag som inte betalar sina skulder, och inte kan göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala företagets skulder.

Vem kan ansöka om att sätta företaget i konkurs?

Det skuldsatta företaget som försätts i konkurs kallar vi gäldenär. Den som vill ha betalt kallar vi borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. När ett bolags konkurs är avslutad upphör bolaget att existera, och kan därmed inte krävas på betalning.

Tingsrätten fattar beslut

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även domstolen som utser en konkursförvaltare.

Det här gör vi

Vår uppgift är att övervaka konkursförvaltningen. Om du är missnöjd med en konkursförvaltare kan du vända dig till oss.