If you don’t pay a debt you may get a record of non-payment

If you have a debt and you don’t pay it you may get a record of non-payment. Records of non-payment are kept by credit reference agencies, and you have to turn to them if you have questions about the reason for a specific record of non-payment.

Why are records of non-payment registered?

If you have a debt that you are not paying, the person or company you owe money can turn to the Enforcement Authority for help. Your debt is eventually registered by us. Credit reference companies can then obtain the information about your debt from us, meaning that you have got a record of non-payment.

You have two weeks to pay

We will not disclose debt information about private individuals who are not traders provided the case in question is public, i e concerns debts for unpaid taxes, fines, maintenance support or similar, until the payment term (the notice period) has expired and the debt remains unpaid. This means that private individuals have two weeks in which to pay before a tax debt, for example, leads to a record of non-payment.

How do you know if you have a record of non-payment?

You can easily find out if you have a record of non-payment by contacting credit reference agencies.

We cannot reply to your questions

We are not able to reply to your questions about records of non-payment. This is because a record of non-payment may depend on events that the Enforcement Authority has nothing to do with.

Who removes a record of non-payment?

It is the credit reference agency that removes your record of non-payment.

Read more

You can read more about record of non-payment on the website of Swedish Authority for Privacy Protection (IMY): Payment default records

Sammanfattning på svenska

Betalningsanmärkning

Om du har en skuld som du inte betalar kan du få en betalningsanmärkning – eller en prick som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Det är också till dem du ska vända dig om du har frågor.

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter, det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Detta innebär också att det blir extra viktigt för oss på Kronofogden att utreda din adress, om betalningskravet (avin) kommer i retur. Först efter denna utredning får vi skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, om skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Hur får du reda på om du har en anmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag har register med information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomst, fastighet och även betalningsanmärkningar. Vissa av uppgifterna hämtar de från oss.