Other la... ייִדיש (...

װערטן פֿירן אונדזער אַרבעט

די געמײנזאַמע מלוכישע װערטן פֿירן אונדזער אַרבעט. מיר האָבן אויך אײגענע װערטן.

די װערטן פֿון דער מלוכישער פֿאַרװאַלטונג

יעדער אײנער װאָס אַרבעט פֿאַר דער מלוכה מוז האָבן ספּעציפֿיקע װערטן װי אֲן אַרויספּונקט

 • דעמאָקראַטיע
 • זיכער אָפּהיטן די געזעצלעכע אָרדענונג
 • אָביעקטיװיטעט
 • מײנונג־פֿרײַהײט
 • רעספּעקט פֿאַר אַלע מענטשן־רעכט און
 • עפֿעקטיװיטעט און באַדינונג.

אונדזערע װערטן

אונדזערע אײגענע װערטן האַלט אונדזער װיזיע, אונדזער אָרגאַניזאַטאָרישע אידײע און אונדזערע װערטן־װערטער.

 • אונדזער װיזיע איז אַז אַלע מענטשן באַצאָלט און אַז קײנער האָט צו פֿיל חובֿות.
 • אונדזער אָרגאַניזאַטאָרישע אידײע איז צו אַרבעטן פֿאַר זײ װאָס האָט אַ רעכט צו באַקומען אַ באַצאָלונג. אָבער מיר זאָלן אויך העלפֿן די װאָס זאָלן באַצאָלן און פֿאַרזיכערן אַז מע באַצאָלט לויט דער געזעצלעכער אָרדענונג.
 • אונגזער װערטן־װערטער זײַנען פֿאַרלאָזלעך, העלפֿיק און אָפֿענסיװ.

Sammanfattning på svenska

Värdegrunden styr vårt arbete

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten och av vår egen värdegrund.

Statsförvaltningens värdegrund

Alla som arbetar i staten delar en värdegrund som utgår från

 • demokrati,
 • rättssäkerhet,
 • objektivitet,
 • fri åsiktsbildning,
 • respekt för alla människors rättigheter samt
 • effektivitet och service.

Vår värdegrund

Vår egen värdegrund innehåller vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord.

 • Vår vision är att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.
 • Vår verksamhetsidé är att arbeta för att de som har rätt att få betalt får det. Men vi ger även stöd till dem som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt.
 • Våra värdeord är: pålitlig, hjälpsam och offensiv.