Jeżeli twoje przedsiębiorstwo zbankrutowało

Dla przedsiębiorstw mających trudności w płaceniu swoich faktur są różne drogi do znalezienia rozwiązania. Czasami jedynym wyjściem jest wystąpić o upadłość. Pilnujemy wtedy, by postępowanie upadłościowe było prowadzone w odpowiedni sposób.

Jakie są zadania Kronofogden przy upadłości?

Jakie są zadania Kronofogden przy upadłości?
Jednym z naszych zadań jest monitorowanie postępowań upadłościowych, żeby zasoby masy upadłościowej były odpowiednio traktowane:

  • Jeżeli są sprzeciwy przeciwko sposobowi prowadzeniu postępowania upadłościowego, możemy zażądać, by syndyk przeprowadzający Twoje postępowanie otrzymał mniejszą zapłatę.
  • Do nas również należy dopatrzyć, by postępowanie upadłościowe zakończyło się jak najszybciej.
  • Jeżeli firma zatrudnia pracowników, ale pieniędzy nie wystarcza na wypłaty dla nich, obejmuje ich państwowa gwarancja wynagrodzenia. Oznacza to, że państwo może wypłacić wynagrodzenie Twoim pracownikom. Dotyczy to wypracowanego przez nich wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące przed wpłynięciem wniosku o upadłość do sądu rejonowego.
  • Sprawdzamy, czy syndyk poprawnie postępuje z gwarancją wynagrodzenia.

Sammanfattning på svenska

Om företaget inte betalar sina skulder kan det gå i konkurs

Ett företag som inte betalar sina skulder, och inte kan göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala företagets skulder.

Vem kan ansöka om att sätta företaget i konkurs?

Det skuldsatta företaget som försätts i konkurs kallar vi gäldenär. Den som vill ha betalt kallar vi borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. När ett bolags konkurs är avslutad upphör bolaget att existera, och kan därmed inte krävas på betalning.

Tingsrätten fattar beslut

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även domstolen som utser en konkursförvaltare.

Det här gör vi

Vår uppgift är att övervaka konkursförvaltningen. Om du är missnöjd med en konkursförvaltare kan du vända dig till oss.