Jos sie et maksa velkaa sie saatat saaja maksohuomautuksen

Jos sulla oon velka jotako sie et maksa sie saatat saaja maksohuomautuksen – elikkä pripun jotako sitä useasti kuttuthaan. Se oon kretittitietoyritykset jokka huolehtivat maksohuomautuksista. Se oon kansa niitten työ johonka sie käänyt jos sulla oon kysymyksiä mikä oon aiheuttannu vissin maksohuomautuksen.

Miksis sie saatat saaja maksohuomautuksen?

Ko sulla oon velka jotako sie et maksa niin se joka halvaa makson saattaa ottaa apua Kruunufoutilta. Vähän kertaa sinun velka rekistreerathaan meän rekisterhiin. Silloin kretittitietoyritykset saattavat noutaa sen informasuunin meiltä ja se merkittee ette sie olet saanu maksohuomautuksen.

Ko oon kyse privattihenkilöistä jokka ei ole elinkeinoyrittäjät, met emmä jätä ulos tietoa velasta ylheisessä asiassa, niin sanotuissa veloissa jokka koskevat esimerkiksi maksamattomia veroja, sakkoja elikkä elatustukea, ennen ko maksoaika (avi-aika) oon menny ulos, ja velka vieläki oon maksamatta. Se merkittee ette privattihenkilöilä oon kaks viikkoa aikaa ette maksaa ennen ko esimerkiksi verovelka aiheuttaa maksohuomautuksen.

Milläs sie tiät jos sulla oon huomautus?

Sie saatat helpola ottaa selvile jos sulla oon huomautus ottamalla yhtheyttä kretittitietoyrityksen kansa.

Met emmä saata vastata sinun kysymykshiin maksohuomautuksista. Se johtuu siittä ette maksohuomautusta saattaa aiheuttaa tapahtumat jonka kansa Kruununfoutila ei ole tekemistä.

Kukas huomautuksen ottaa pois?

Se oon kretittitietoyritykset jokka ottavat pois sinun huomautuksen.

Integritetsskyddsmyndigheten

Sammanfattning på svenska

Betalningsanmärkning

Om du har en skuld som du inte betalar kan du få en betalningsanmärkning – eller en prick som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Det är också till dem du ska vända dig om du har frågor.

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter, det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Detta innebär också att det blir extra viktigt för oss på Kronofogden att utreda din adress, om betalningskravet (avin) kommer i retur. Först efter denna utredning får vi skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, om skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Hur får du reda på om du har en anmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag har register med information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomst, fastighet och även betalningsanmärkningar. Vissa av uppgifterna hämtar de från oss.