Verdict for an order to pay

If you have been issued a verdict about paying a debt or carrying out some action, you are obliged to do what the verdict says. A verdict is similar to a court ruling.

The injunction for order to pay that you received earlier has now led to a verdict. You are obliged immediately to pay or carry out the action described in the verdict.

To whom do you pay?

If you have to pay a debt, you have to pay it to the creditor, or to their representative if they have one. Contact them to make sure you have current information about how much you have to pay and to whom.

Often the creditor will have claimed interest, which will have been fixed, and then the debt grows larger until it is paid. If you are unable to pay the whole debt you can check with the creditor whether you can pay under an instalment plan.

If the creditor chooses to request our help in collecting the debt (application for execution) you will have to pay the debt to the Enforcement Authority. You will receive a Debt to Pay letter from us with a payment deadline.

Pay before the payment deadline

If the debt is not paid by the date of the payment deadline, we will investigate the possibility of carrying out an attachment of your assets. That means we may seize your property and sell it in order to pay your debt.

Sammanfattning på svenska

Beslut om betalningsföreläggande (utslag)

Om du har fått ett beslut, det vill säga ett utslag om att betala en skuld eller att utföra något, innebär det att du måste göra det som står i utslaget. Utslaget kan jämföras med en dom.

Det krav på att betala som du har fått, det vill säga ett betalningsföreläggande, har nu resulterat i ett beslut (utslag).

Vad ska du göra?

Du är skyldig att direkt betala eller utföra det som står i beslutet. Skulden ska du betala till den som vill få betalt, det vill säga till den sökande eller till ombudet om ett sådant finns. Kontakta dem så att du får aktuella uppgifter om hur mycket du ska betala och vart.

Ofta har den som vill få betalt begärt ränta som är beslutad och då växer skulden tills den är betald.

Kan du inte betala hela skulden kan du stämma av med den du är skyldig pengar, om du kan få en avbetalningsplan.

Om du har fått brevet Skuld att betala

Om den som vill få betalt väljer att begära vår hjälp med att driva in skulden (ansöka om verkställighet) ska du betala skulden till oss. Du får då brevet Skuld att betala från oss med ett sista betalningsdatum.

Är skulden inte betald till det datumet utreder vi möjligheten att göra en utmätning av dina tillgångar. Det innebär att vi kan ta hand om din egendom och sälja den för att betala din skuld.