Paying debts via a foreign bank

You should strive to pay as instructed in the letter you received from us. It contains the bank information and reference (OCR number) you should use when paying.

If your case concerns debt restructuring or if you’ve received a payment injunction, read further down.

How to pay a debt to the Enforcement Authority

When paying you have to state the following information:

 • IBAN: SE26 1200 0000 0128 1010 8749 (written without spaces)
 • BIC/SWIFT code: DABASESX
 • Bank address: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • The reference (OCR number) must be included
 • If the payee is requested, you must state the Enforcement Authority
 • If clearing number is requested, enter 1281.

The debt must be paid in SEK (Swedish kronor).

How do I find the reference/OCR number?

If you no longer have the letter you can obtain the OCR number using the OCR calculator – use the link on this page.

OCR calculator

You can use OCR numbers to divide payment between your debts if you have more than one. If you only want to pay one of your debts, please contact us and we will help you get the right OCR number for that debt.

In some cases it is not possible to obtain an OCR number using the OCR calculator. If that happens, state on your payment form the personal identity number or corporate identity number of the debtor, as well as the debt or registration number that indicates what debt you are paying. If you no longer have this information, please contact us.

For debt restructuring payments

If you are making a payment in your debt restructuring plan from a foreign bank you have to specify the following:

 • IBAN: SE59 1200 0000 0128 1011 8922 (written without spaces)
 • BIC/SWIFT code: DABASESX
 • Bank address: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • The reference (OCR number) must be included.

Note that you cannot use the OCR calculator – you have to use the OCR number that is in your decision. This number is unique to you and will be used throughout your debt restructuring. If you no longer have it, please contact us.

If you have received a payment injunction

If you have received a payment injunction you should not make the payment to the Enforcement Authority, but directly to the creditor. If you need more details about how to pay you have to contact the creditor or his/her representative (a debt collection company).

You can pay voluntarily

You can always pay all or part of your debt voluntarily. This is not the same thing as an instalment plan. More information on instalment plans is available via the link on this page.

Even if you make voluntary payments, we are obliged to continue investigating and possibly to attach assets to pay the remaining debt.

If you have any questions

You are always welcome to contact our customer service with any questions you may have.

Call us from abroad on +46 8 564 851 50

Sammanfattning på svenska

Betala via utländsk bank

I första hand bör du betala enligt brevet du fått från oss. I brevet finns de bankuppgifter och den referens (OCR-nummer) som du ska använda vid betalning.

Om ditt ärende gäller skuldsanering eller om du fått ett Föreläggande om betalning, läs längre ned.

Så här betalar du en skuld till Kronofogden

När du betalar måste du ange följande information:

 • IBAN-nummer: SE26 1200 0000 0128 1010 8749 (anges utan mellanslag)
 • BIC/SWIFT: DABASESX
 • Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Referens (OCR-nummer)
 • Om betalningsmottagare efterfrågas ska du ange Kronofogden
 • Om clearingnummer efterfrågas ska du ange 1281

Skulden ska betalas i SEK (svenska kronor).

Hur hittar du referens-/OCR-numret?

Har du inte kvar ditt brev så kan du få fram OCR-numret genom OCR-beräknaren.

OCR-beräkning

OCR-numret kan du använda om du vill fördela din betalning på alla skulder. Om du bara vill betala en av dina skulder är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig att ta fram rätt OCR-nummer.

I vissa fall går det inte att få fram ett OCR-nummer genom länken. Då betalar du istället genom att i betalningen skriva person- eller organisationsnummer på den som ska betala samt det skuld- eller diarienummer som visar vilken skuld din betalning gäller. Har du inte kvar detta är du välkommen att kontakta oss.

Det här gäller för skuldsanering

Om du ska betala på din skuldsanering från utländsk bank måste du ange följande:

 • IBAN-nummer: SE59 1200 0000 0128 1011 8922 (anges utan mellanslag)
 • BIC/SWIFT: DABASESX
 • Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1 Stockholm
 • Referens (OCR-nummer)

Observera att du inte kan använda OCR-beräknaren utan att du måste använda OCR-numret i ditt beslut. Numret är unikt för dig och används under hela din skuldsanering. Har du inte kvar detta är du välkommen att kontakta oss.

Om du har fått ett krav om betalning

Om du har fått ett krav om betalning, ett betalningsföreläggande, ska du inte betala till oss på Kronofogden, utan direkt till den som du är skyldig pengar. Behöver du veta mer om hur du ska betala måste du kontakta den du är skyldig pengar eller hens ombud (inkassoföretag).

Du kan alltid betala frivilligt

Du kan alltid betala av hela din skuld eller delar av din skuld frivilligt. Detta är inte samma sak som en avbetalningsplan. Mer information om avbetalningsplaner finns länkad på denna sida.

Även om du gör frivilliga betalningar är vi skyldiga att fortsätta utreda och eventuellt utmäta för den skuld som finns kvar.

Har du frågor?

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.