If your business has gone bankrupt we will monitor that everything proceeds correctly

There are different ways of finding a solution for a business that has difficulties paying its bills. Sometimes the only way is to apply for bankruptcy. In the event of a bankruptcy, we ensure that it is managed in the correct way.

What is the Enforcement Authority’s task in a bankruptcy?

One of our responsibilities is to audit the administration of bankruptcies to ensure that the bankruptcy estate’s assets are managed correctly.

If there are objections against how a bankruptcy is being managed we can demand that the administrator of your bankruptcy be paid less.

We can also see to it that the bankruptcy is terminated as soon as possible.

If the company has employees and there is not enough money to pay their salaries, they are protected under the state salary guarantee. This means that the state can pay salaries to your employees for the three months before the application for bankruptcy was submitted to the district court.

We audit the receivers’ administration of the salary guarantee to ensure it is carried out correctly.

Sammanfattning på svenska

Om företaget inte betalar sina skulder kan det gå i konkurs

Ett företag som inte betalar sina skulder, och inte kan göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala företagets skulder.

Vem kan ansöka om att sätta företaget i konkurs?

Det skuldsatta företaget som försätts i konkurs kallar vi gäldenär. Den som vill ha betalt kallar vi borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. När ett bolags konkurs är avslutad upphör bolaget att existera, och kan därmed inte krävas på betalning.

Tingsrätten fattar beslut

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även domstolen som utser en konkursförvaltare.

Det här gör vi

Vår uppgift är att övervaka konkursförvaltningen. Om du är missnöjd med en konkursförvaltare kan du vända dig till oss.