European payment injunction, or payment order

A European payment order, i e a demand for payment, is intended to establish that someone is obliged to pay a debt. The individual or company applying for payment and the alleged debtor have to be in different countries.

What is a European payment order?

If you have received a European payment order it means that an individual or entity in the EU claims that you owe them money.

You should bear in mind that

  • the debt has to be paid directly to the creditor or their representative
  • the debt is not to be paid to the Enforcement Authority.

Are you unable to pay?

If you are unable to pay the whole debt you should contact the creditor or their representative to try to come to an agreement.

Is the debt incorrect?

If the debt is incorrect you can object to it. This is known as contesting it. There is a special form for you to use for this purpose.

What happens if you can’t come to an agreement?

If you can’t come to an agreement and your creditor does not withdraw the application, we will establish an uncontested claim after 30 days. After that the creditor can apply to have the decision executed. This means that we begin our investigation into your finances, in which we look at whether you have an income or other assets with which the debt can be paid.

Sammanfattning på svenska

Europeiskt betalningsföreläggande

Ett europeiskt betalningsföreläggande, är till för att fastställa att någon är skyldig att betala en skuld i gränsöverskridande fall. Det betyder att den som ansöker om betalning (sökande) och den som påstås vara skyldig pengar (svarande), ska vara bosatt i olika EU-länder. Danmark är undantaget.

Det här är ett europeiskt betalningsföreläggande

Om du har fått ett europeiskt betalningsföreläggande betyder det att en person eller ett företag inom EU (undantaget Danmark) anser att du är skyldig dem pengar.

Det är behöriga domstolar inom EU som utfärdar europeiska betalningsföreläggande. I Sverige har vi rollen som behörig domstol och handlägger dessa ärenden.

Vad gör du om kravet är riktigt?

Om du anser att kravet är riktigt ska du betala det som står i brevet direkt till den du är skyldig pengar eller hens ombud.

Hur du ska betala står i brevet du fått från oss. Om du inte hittar informationen i brevet, kontakta den du är skyldig pengar eller hens ombud. Kom ihåg att du även ska betala ränta och andra kostnader.

När du har betalat ska den du var skyldig pengar ta tillbaka sin ansökan. Du bör också skriftligen meddela oss att du har betalat innan sista betaldatum, det vill säga innan förklaringstiden går ut. Detta för att vi inte ska fastställa en skuld som du redan har betalat.

Om kravet är riktigt, men du kan inte betala

Kan du inte betala hela skulden bör du ta kontakt med den som vill få betalt eller hens ombud för att försöka komma fram till en lösning.

Vad gör du om du anser att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är felaktigt ska du invända mot det. Det kallas för att du bestrider. Du fyller i ett särskilt formulär ”Formulär F – Bestridande av det Europeiska betalningsföreläggande”. Du hittar länk till formuläret under externa länkar. Eller så kan du fylla i det bifogade tomma formuläret – Formulär F.

Ditt bestridande ska ha kommit till oss inom 30 dagar från det att du skrev på delgivningskvittot.

Vad händer om du inte gör något alls?

Om du inte betalar, bestrider, kommer överens med den som vill ha betalt eller om hen inte återkallar sin ansökan inom förklaringstiden, meddelar vi ett utslag. Det innebär att vi fastställer skulden, att du är skyldig att direkt betala den och att vi hjälper den som har ansökt att driva in skulden. Ett utslag kan jämföras med en dom.