Debts in another country

If someone in another country has a claim against you, different rules apply depending on what type of debt it is.

Can the Enforcement Authority help?

In many cases the creditor can refer to international agreements in order to request our help in recovering the debt in Sweden.

Are the rules the same as in Sweden?

Have you received a payment injunction from us that concerns a debt in another country? In that case the same rules apply as for Swedish payment injunctions.

If you want to appeal you have to do so directly to the foreign entity that issued the ruling or decision.

Your creditor can also apply to us for a European payment injunction, or payment order, against you.

European payment injunction, or payment order

Can you be granted debt restructuring for debts in another country?

Foreign debts are covered by Swedish debt restructuring under the same conditions as other debts. Debt restructuring initiated on or after 26 June 2017 applies in the entire European Union, with the exception of Denmark. This means that debts included in your Swedish debt restructuring process cannot be recovered within the EU, except in Denmark. Debts originating in a country outside the EU and covered by a Swedish debt restructuring decision can still be recovered in countries outside the EU.

A Swedish debt restructuring process initiated before 26 June 2017 is still only applicable in Sweden.

Sammanfattning på svenska

Skuld i utlandet

Om någon i ett annat land har ett krav mot dig gäller olika regler beroende på vilken typ av skuld det är.

I många fall kan den som vill få betalt, med stöd av internationella överenskommelser, begära vår hjälp att få skulden fastställd.

Är det samma regler som i Sverige?

Den som ansöker om betalningsföreläggande från annat EU-land kan välja att antingen skicka en ansökan om betalningsföreläggande eller en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande. Samma regler gäller för ett betalningsföreläggande för en utländsk skuld som ett svenskt betalningsföreläggande.

För europeiska betalningsföreläggande gäller särskilda regler som är gemensamma inom hela EU, EU. Du hittar mer information under relaterad information.

Har du en skuld till en utländsk myndighet, företag eller person, och har fått ett brev från oss om indrivning av skulden? Då gäller samma regler som för svenska skulder. Vill du överklaga skulden måste du göra det till den utländska instans som utfärdat domen eller beslutet.

Kan du få skuldsanering för skulder i annat land?

Utländska skulder omfattas av svensk skuldsanering på samma villkor som andra skulder. En skuldsanering som är inledd från och med den 26 juni 2017 gäller i hela EU, förutom i Danmark. Det innebär att skulder som omfattas av din svenska skuldsanering inte kan drivas in inom EU, förutom i Danmark. Skulder som har sitt ursprung utanför EU och som omfattas av ett svenskt skuldsaneringsbeslut, kan fortfarande drivas in i länder utanför EU.

En svensk skuldsanering som är inledd före den 26 juni 2017 gäller fortfarande bara i Sverige.