Investigation report

When your debts are registered by us we investigate whether you have assets that we can attach in order to pay the debts.

What do we investigate?

We investigate whether you have assets that we can attach, such as

 • salary or other income
 • personal property, such as
  • money in a bank account
  • cars
  • money you were due in a tax refund
  • a tenant-owner’s lease
 • immovable property, such as
  • real estate
  • a leasehold

What is an investigation report?

The information we gather about your assets is compiled in an investigation report. We write this report when we have concluded that your attachable assets do not cover your debts. The report is sent to you and to the creditors (the individuals or entities you owe money).

Notification of an Unpaid Debt

What does the investigation report contain?

The investigation report details whether we have found attachable assets and, if so, what they are. This might be information about e g

 • employers, if any
 • vehicles we may have seized
 • an inspection we may have carried out in your home.

The report will also say if your assets have no attachment value.

Who can use the report?

The investigation report can also be used by the creditor to submit a bankruptcy application against you. Credit reference companies will also receive the report.

The Bankruptcy Act

Sammanfattning på svenska

Utredningsrapport

När du har skulder i våra register utreder vi om du har tillgångar som vi kan utmäta för att skulderna ska bli betalda.

Vad utreder vi?

Vi utreder om du har tillgångar vi kan utmäta, exempelvis

 • lön eller annan inkomst,
 • lös egendom, exempelvis
  • pengar på bankkonto,
  • bilar, eller
  • pengar du skulle få tillbaka på skatten
  • bostadsrätt eller
 • fast egendom, exempelvis
  • fastighet eller
  • tomträtt.

Vad är en utredningsrapport?

Det vi gjort för att utreda dina tillgångar samlar vi i en utredningsrapport. Vi gör utredningsrapporten när vi kommit fram till att dina tillgångar som går att utmäta inte täcker skulderna. Den skickas till dig och till dem som du har skulder till.

Vad innehåller utredningsrapporten?

I utredningsrapporten framgår det om vi har hittat tillgångar vi kan utmäta och vilka de är. Det kan vara uppgifter om till exempel

 • eventuella arbetsgivare,
 • fordon som vi kan ha hämtat in,
 • en förrättning som vi kan ha gjort i din bostad.

Om dina tillgångar inte har något utmätningsbart värde står det också i rapporten.

Vem kan använda rapporten?

Utredningsrapporten kan också användas av den du har en obetald skuld till, den sökande, för att lämna in en konkursansökan mot dig. Kreditupplysningsföretag får också rapporten.