Help with other things besides payment

We can help you with other things besides getting paid, such as enforcement assistance.

What is enforcement assistance?

Enforcement assistance includes help in getting a person to return property that is yours and in getting a tenant evicted if you are a landlord.

We also have other tasks

We also help with some less common tasks. These include

  • notice to unknown creditors, which means we urge unknown creditors to report claims to us when an estate of the deceased or an association is wound up, for example
  • registration of personal property purchases remaining with the seller, which is intended to protect the buyer from attachment of the property for the seller’s debts, or its inclusion in the seller’s bankruptcy estate
  • protest, which means we certify that a bill has not been paid on the due date
  • application for cancellation of a lost document, which is intended to allow a person who has lost an original document to assert, the loss notwithstanding, a right expressed in that document.

Sammanfattning på svenska

Hjälp med annat än betalning

Vi kan hjälpa dig med mer än att få betalt, till exempel handräckning.

Vad är handräckning?

Exempel på handräckning kan vara att du anser att en person ska lämna tillbaka egendom som är din. Det kan också vara att du som hyresvärd behöver hjälp med att få en hyresgäst vräkt (avhyst).

Vi har även andra uppgifter

Vi har också hand om en del mer ovanliga uppgifter. Dessa är

  • kallelse på okända borgenärer, det vill säga vi uppmanar okända borgenärer att anmäla krav till oss, exempelvis när ett dödsbo eller en förening avvecklas
  • registrering av lösöresköp som finns kvar hos säljaren, vilket syftar till att skydda köparen mot att egendomen utmäts för säljarens skulder eller ingår i säljarens konkursbo
  • växelprotester, vilket innebär att vi styrker att en växel inte har betalats på förfallodagen
  • ansökan om dödande av förkommen handling, vilket syftar till att en person som förlorat en originalhandling, ändå ska kunna tillvarata en rättighet som uttrycktes i handlingen.