Statistik om otillåten bosättning

Statistiken visar antalet ansökningar om särskild handräckning som rör otillåten bosättning. Den visar också hur många av ansökningarna som ledde till att vi avlägsnade en otillåten bosättning.

Vi hjälper den som ansökt om att flytta på personer och/eller egendom som fungerat som bostad. Orsaken är att bosättningen sker på någons mark och att den inte är tillåten.

Har du drabbats?

Du vill få bort den som bosatt sig på din mark eller fastighet