Pressmeddelande

Kronofogden kraftsamlar – färre barn ska vräkas från sina hem

Under årets första sex månader blev 269 barn av med sitt hem när båda eller någon av barnens föräldrar blev vräkta. Nu kraftsamlar Kronofogden för att så få barn som möjligt ska behöva lämna sina hem.

Placeholder 21:9

Under flera år minskade antalet barn som berörs av vräkning. Men sedan 2018 har kurvorna vänt upp, för att det senaste halvåret stagnera något. Under första halvåret 2022 vräktes 145 barnfamiljer. Antalet berörda barn var 269, vilket är något färre jämfört med första halvåret i fjol. Och det finns stora geografiska skillnader.

– I Dalarna, Stockholm och Skåne ökar antalet barn som berörs av vräkning, medan Västmanland, Västra Götaland och Örebro går åt andra hållet, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

Stärka det vräkningsförebyggande arbetet

Kronofogden har under många år arbetat för att förebygga vräkningar. Nu har myndigheten fått i uppdrag av regeringen att stärka den lokala samverkan mellan hyresvärdar och socialtjänst kring det vräkningsförebyggande arbetet.

– Vi vet att hyresvärdar och hyresgäster ofta löser situationen utan vår inblandning, och vi ser att många hyresvärdar återkallar sina ansökningar om vräkning, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden, och fortsätter:

– Nu vill vi att fler kommuner och hyresvärdar ska arbeta än mer aktivt och förebyggande så att färre vräks, särskilt när det finns barn inblandade. Ett sätt är till exempel att hyresvärden kontaktar hyresgästen redan vid den första uteblivna betalningen och tillsammans försöker hitta en lösning, säger Reza Saleh Baars.

Temavecka med goda exempel

Nu genomför Kronofogden en temavecka som en del i regeringsuppdraget. Syftet är att fler hyresvärdar och kommuner ska samverka för att så få som möjligt ska vräkas.

– Runtom i landet finns många framgångsrika exempel på hur man arbetar för att förebygga vräkningar genom lokal samverkan. Nu vill vi att ännu fler aktörer ska inspireras och se fördelarna med att samverka. På så sätt kan färre drabbas av en vräkning och det personliga lidandet som följer av det. Samtidigt minskar kostnaderna för samhället, säger Reza Saleh Baars och fortsätter:

– Vi har stor kunskap och erfarenhet, och hjälper gärna till att starta lokal samverkan.

Barn berörda av vräkningar per län

Län

Antal vräkningar Jan–Jun 2021

Antal barn Jan–Jun 2021

Antal vräkningar Jan–Jun 2022

Antal barn Jan–Jun 2022

Differens vräkningar

Differens barn

Blekinge

3

3

0

0

-3

-3

Dalarna

1

1

8

18

7

17

Gotland

1

1

0

0

-1

-1

Gävleborg

4

4

4

10

0

6

Halland

3

5

2

3

-1

-2

Jämtland

1

4

4

8

3

4

Jönköping

6

10

5

10

-1

0

Kalmar

2

5

4

5

2

0

Kronoberg

1

2

0

0

-1

-2

Norrbotten

3

3

2

4

-1

1

Skåne

21

38

21

46

0

8

Stockholm

28

58

39

72

11

14

Södermanland

7

10

8

13

1

3

Uppsala

7

13

7

11

0

-2

Värmland

9

12

6

12

-3

0

Västerbotten

1

2

2

6

1

4

Västernorrland

2

4

3

3

1

-1

Västmanland

15

30

8

11

-7

-19

Västra Götaland

15

29

9

13

-6

-16

Örebro

7

16

4

7

-3

-9

Östergötland

13

23

9

17

-4

-6

Totalt

150

273

145

269

-5

-4

Kommuner med fem eller fler berörda barn

Kommun

Antal vräkningar Jan–Jun 2021

Antal barn Jan–Jun 2021

Antal vräkningar Jan–Jun 2022

Antal barn Jan–Jun 2022

Differens vräkningar

Differens barn

Stockholm

12

25

10

17

-2

-8

Malmö

11

19

7

13

-4

-6

Kristianstad

2

4

4

11

2

7

Linköping

8

13

4

11

-4

-2

Eskilstuna

4

4

5

9

1

5

Borlänge

0

0

3

8

3

8

Södertälje

3

6

3

8

0

2

Uppsala

3

4

4

8

1

4

Huddinge

0

0

5

8

5

8

Falun

1

1

4

7

3

6

Haninge

0

0

3

6

3

6

Örkelljunga

0

0

2

6

2

6

Täby

1

3

1

6

0

3

Göteborg

5

12

4

5

-1

-7

Trollhättan

1

2

3

5

2

3

Skellefteå

0

0

1

5

1

5

Östersund

1

4

2

5

1

1

Sandviken

0

0

1

5

1

5

Kontakt och mer information

Du hittar utförligare statistik uppdelad på län och kommun i en bifogad excelfil längst ner i pressmeddelandet. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Fakta – lokal samverkan bidrar till färre vräkningar

Att bli vräkt får ofta allvarliga konsekvenser, med både personligt lidande för de som drabbas och stora kostnader för samhället. Kronofogden har ett regeringsuppdrag om att utöka samarbete för att förebygga vräkningar. Arbetet riktas särskilt mot att förebygga vräkningar som berör barn.

En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel genom att prata med hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. Kronofogden har ett metodstöd, som visar hur lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar effektivt kan förebygga och förhindra vräkningar.