Pressmeddelande

Viss ökning av obetalda räkningar hos Kronofogden

Fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden, men myndigheten ser inte effekterna av prisökningarna än.

– Vi ser en marginell ökning av ärenden jämfört med samma tid förra året. Men de ekonomiska effekterna av bland annat stigande räntor, ökade matkostnader och dyrare elpriser har inte nått oss än, säger Rebecka Öhman, enhetschef på Kronofogden.

Ökning med fem procent

Första halvåret i år fick Kronofogden in mer än 545 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det kan jämföras med cirka 519 000 under samma period i fjol – en ökning med drygt fem procent. Antalet berörda personer har ökat med omkring tre procent till 252 000.

– Vi har fått ansökningar med krav som har kopplingar till höjda kostnader, som exempelvis de ökande elpriserna. Under de senaste sex månaderna har vi märkt ett ökat inflöde av elskulder med nästan 20 procent. Kraven handlar om relativt låga belopp och de är en liten andel av det totala inflödet av alla ansökningar, säger Rebecka Öhman och fortsätter:
– De flesta prioriterar att betala sin elräkning, många gånger på bekostnad av att någon annan räkning blir obetald. Vi följer utvecklingen noga.

Antal krav som skickas till Kronofogden

(Första halvåren 2021 och 2022)

Ökade kostnader gör att fler får prioritera

Allteftersom hushållen får högre kostnaderna riskerar fler att få skulder, behöva ställa om sin ekonomi och prioritera för att kunna betala alla räkningar. För dem som har små ekonomiska marginaler blir situationen tuffare. Många som har kontakt med myndigheten vittnar om hur svårt det är att få ekonomin att gå ihop.

– Det är många faktorer som påverkar människors ekonomi och vi märker att det finns en ökad oro bland dem vi har kontakt med, säger Rebecka Öhman.

Var aktiv och agera direkt

För den som lever på marginalen är det viktigt att vara aktiv och agera direkt för att minska konsekvenserna och undvika att skulderna skickas till Kronofogden.

– Om du inte kan betala en räkning är det viktigt att du genast kontaktar den du är skyldig pengar och säger som det är. Många drar sig för att berätta om sina ekonomiska problem, men vårt råd är att våga be om hjälp. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig med vägledning. Det är gratis och du kan vara anonym, säger Rebecka Öhman.

Fakta om betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt kan vända sig till Kronofogden för att fastställa sitt krav. Det gör man genom att ansöka om betalningsföreläggande. Gången är densamma oavsett hur stort eller litet kravet är. Vi skickar ett brev (föreläggande) till den kravet riktas mot.

Om den som tar emot kravet inte invänder fattar vi ett beslut (utslag) om att kravet är riktigt. Då kan den som vill ha betalt begära vår hjälp med att driva in kravet. Är parterna inte överens fattar vi inget beslut. Då kan den som vill ha betalt vända sig till domstolen för att avgöra tvisten.

För skulder till staten, till exempel skatter eller studielån, gäller andra regler. Då behövs inget beslut från Kronofogden. Orsaken är att sådana skulder inte behöver godkännas av den som ska betala. De lämnas direkt till oss för indrivning.