Om Krono... Nyheter ...
Pressmeddelande

Låg inkomst största riskfaktorn för att lån ska leda till skuld hos Kronofogden

En femtedel av alla skulder hos Kronofogden kommer från lån. Och personer med låg inkomst löper störst risk att få skuldproblem. Betalningsproblemen börjar ofta med livshändelser, som arbetslöshet eller sjukdom. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI), Konsumentverket och Kronofogden.

Personer med låg inkomst löper störst risk att få betalningsproblem, och det gäller både för lån och andra skulder. Foto: Kronofogden

Analysen är den första i sitt slag och myndigheterna undersöker hur lån påverkar risken för att få ekonomiska svårigheter. Betalningsproblemen delas upp i olika steg – tidiga problem som upprepade påminnelser och inkassokrav och senare som betalningsföreläggande och skuld hos Kronofogden – och redovisar hur många låntagare som finns i varje kategori. Underlaget är statistik från Kronofogden, lånedata i FI:s undersökningar och kartläggningar samt en enkät från landets budget- och skuldrådgivare.

Under ett år får 3,2 procent av alla låntagare, eller 180 000 privatpersoner, minst ett nytt betalningsföreläggande hos Kronofogden. Och av dessa har 39 0000 personer skulden kvar hos Kronofogden året efter. Lån står för omkring en femtedel av de totala skulderna som personer bosatta i Sverige har hos Kronofogden, eller 14,4 miljarder av 74 miljarder kronor.

Personer med låg inkomst är mest utsatta för att få betalningsproblem, och det gäller både för lån och andra skulder. I Sverige har ungefär 35 procent av den vuxna befolkningen mindre än 14 000 kronor att röra sig med varje månad efter skatt. Men de utgör mer än hälften av alla som har en enskild skuld hos Kronofogden.

Lån spelar en stor roll för att personer får ekonomiska svårigheter. Men även andra skulder som obetalda telefonräkningar och underhållsstöd, skatteskulder samt fordonsrelaterade skulder är vanliga hos Kronofogden. Analysen visar att betalningsproblem ofta börjar med livshändelser, som arbetslöshet eller sjukdom.

Unga låntagare, 18–25 år, får oftare tidiga betalningsproblem, som påminnelser och inkassokrav från inkassoföretagen. Men det är oftare låntagare i medelåldern som till slut får en skuld hos Kronofogden. Det kan bero på att unga i större utsträckning får hjälp av föräldrar eller närstående när det verkligen behövs. Men det finns en risk med att många unga inte betalar sina räkningar. De kan få allvarligare problem när de blir äldre och har större skulder, om de inte ändrar sitt beteende.

Mindre lån leder oftare till tidiga problem medan låntagare med ett eller flera större lån oftare får skulder hos Kronofogden. En bidragande orsak kan vara att låntagare löser små låneskulder med andra större lån, och att det är dessa lån som sedan leder till skuld hos Kronofogden.

Relaterad information

Finansinspektionen: FI-analys 32: Lån, betalningsproblem och skuld hos Kronofogden