Om Krono... Nyheter ...
Pressmeddelande

Trots rekord – kriminella slipper undan Kronofogden

Kronofogdens riksjour säkrade rekordsumman 7,6 miljoner kronor från skuldsatta brottslingar förra året. Men många yrkeskriminella slipper undan.
– Vi skulle kunna få in minst tre gånger så mycket om lagen ändras, säger Johannes Paulson, kronokommissarie och verksamhetsutvecklare på Kronofogden.

Kronofogden vill göra det lättare att utmäta de kriminellas pengar. Foto: Kronofogden

För att snabbt kunna utmäta tillgångar efter kontorstid har Kronofogden en speciell jourtelefon, riksjouren, som polis och andra myndigheter kan ringa till för att kontrollera om någon är skuldsatt. Förra året säkrade riksjouren 7,6 miljoner kronor från skuldsatta personer i den kriminella världen – en ökning med 1,2 miljoner kronor jämfört med 2019 och den högsta siffran någonsin.

Och den positiva trenden håller i sig. Hittills i år har riksjouren utmätt 2,4 miljoner kronor, cirka en halv miljon mer än under samma period förra året.

– Vi får successivt in fler samtal från både Polisen och Tullverket. Det resulterar i fler utmätningar och att fler skulder blir betalda. Det är förstås jättebra, men summan skulle kunna vara mycket större, säger Johannes Paulson.

Om en skuldsatt person stoppas i en rutinkontroll kan Polisen i dag inte beslagta hens egendom, även om personen har stora skulder och kör en lyxbil, bär dyra smycken eller har stora belopp på fickan. Det behövs först en konkret brottsmisstanke.

– Detta leder till att skuldsatta brottslingar får behålla saker som egentligen borde gå till att betala deras skulder, inte sällan till brottsoffer, säger Johannes Paulson och fortsätter:

– Vi vill att lagstiftningen ändras, så att Polisen och Tullverket får större möjligheter att tillfälligt omhänderta kontanter och värdesaker åt oss, utan att ha stöd i sina egna regelverk.

Enligt Kronofogdens beräkningar skulle riksjouren kunna få in minst tre gånger så mycket pengar årligen om lagen ändras. Förmodligen mer, eftersom det skulle komma fler samtal, tror Johannes Paulson.

– Jag räknar med att både Polisen och Tullverket skulle se ännu större nytta med att höra av sig, eftersom fler av samtalen skulle leda till utmätning.

Trots problemen har Kronofogdens riksjour säkrat tillgångar för drygt 19 miljoner kronor de senaste tre åren. Oftast handlar det om kontanter, fordon, klockor och smycken.

  • 2020: 7 627 904 kronor
  • 2019: 6 525 431 kronor
  • 2018: 4 918 651 kronor

Fakta om riksjouren och myndighetssatsningen mot organiserad brottslighet

Myndighetssatsningen mot organiserad brottslighet startades av regeringen sommaren 2009. Då öppnade Kronofogden riksjouren som är tillgänglig för de samverkande myndigheterna dygnet runt. Hit kan Polisen och andra myndigheter ringa för att få hjälp att säkra tillgångar hos personer med koppling till organiserad brottslighet. Förutom pengar till skadestånd får Kronofogden ofta in obetalda skatter, underhållsstöd, böter och skulder till Brottsoffermyndigheten.

De andra myndigheterna i samarbetet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Relaterad information