Om Krono... Nyheter ...
Pressmeddelande

Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid – det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi.

Kombinationen av myndigheternas olika verktyg är nyckeln till framgång i arbetet mot organiserad brottslighet. Foto: Kronofogden

Arbetet under 2020 i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har påverkats av den pågående pandemin. Trots det gjordes mycket stora beslag av narkotika och sprängmedel, många lagfördes för grova narkotikabrott och stora brottsvinster återfördes i form av återkrav och förverkande av brottsutbyte. Det visar de den årliga redovisningen som överlämnats till regeringen.

– Årets resultat visar att vårt samarbete med andra myndigheter ger effekt, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg och fortsätter:

– Tillsammans ser vi till att kriminella inte fritt kan visa upp sina statussymboler som bilar, kontanter, smycken och klockor. Kronofogden kommer åt tillgångar som vi annars inte hade hittat. Och pengar som troligen skulle ha finansierat nya brott går istället till att betala skadestånd till brottsoffer, skatter, obetalda underhållsstöd och andra skulder som de kriminella har. Samtidigt upptäcker vi folkbokföringsbrott och förhindrar bidragsfusk. Samverkan är viktigt.

Fortsatt fokus på brott mot välfärdssystemet

Arbetet med att begränsa att kriminella systematiskt bedrar och missbrukar våra väldfärdssystem fortsatte att prioriteras och utvecklas under 2020. Kravet på återbetalning till de som missbrukat systemet är på en betydligt högre nivå under 2020, än tidigare år.

– Med den kompetens och de verktyg som de deltagande myndigheterna och andra aktörer som vi samverkar med har till sitt förfogande, har vi åstadkommit skillnad i kampen mot den organiserade brottsligheten. Bara tillsammans är vi starka och därför kommer vi fortsätta att utveckla det myndighetsgemensamma arbetet, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Myndigheterna har under förra året fortsatt utveckla det brottsförebyggande arbetet, där flera myndigheter i ett koordinerat arbete kan göra stor skillnad. Även en fortsatt och utvecklad samverkan med kommunerna kommer vara en förutsättning för att stärka förmågan i arbetet mor den organiserade brottsligheten.

Satsningen i siffror (2015–2020)

Resultatet av arbetet i satsningen mot organiserad brottslighet sedan 2015 innebär att:

 • drygt 1 200 personer åtalats i tingsrätt (282 personer under 2020)
 • 565 av de åtalade har dömts till fängelse i sammanlagt drygt 1 300 år (145 fängelsedömda i sammanlagt 349 år under 2020)
 • 670 miljoner kronor i höjning av skatt (101 miljoner under 2020)
 • 274 miljoner kronor i utmätta tillgångar (35 miljoner under 2020)
 • 140 miljoner kronor i återkrav (90 miljoner kronor under 2020)
 • 287 miljoner kronor i besparing utifrån förhindrade felaktiga utbetalningar (49 miljoner under 2020)
 • över 1,2 ton cannabis togs i beslag (cirka 500 kilo 2020), tillsammans med
 • drygt 340 kilo amfetamin (cirka 130 kilo under 2020)
 • 130 kilo kokain (nästan 60 kilo under 2020)
 • 1,5 miljoner narkotika- eller dopningsklassade tabletter (drygt 565 000 tabletter under 2020), samt
 • 13 kilo heroin under 2020 (en typ av narkotika som tidigare varit sällsynt bland beslagen i satsningen).

Fakta om myndighetssatsningen mot organiserad brottslighet

 • Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.
 • Fokus ligger på att motverka allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället.
 • Myndigheterna som ingår är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Relaterad information

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020 Pdf, 4 MB.

Organiserad brottslighet