Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Beloppet för arbetsresor höjs

Riksdagen har beslutat att reseavdraget i dess nuvarande form ska behållas. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs till 25 kronor mil.

Olika avdrag

Avdragen för arbetsresor är olika beroende på om du reser med egen bil, förmånsbil eller förmånsbil som drivs av el. Så här ser det ut:

  • Egen bil – avdraget höjs från 18.50 till 25 kronor per mil.
  • Förmånsbil – avdraget höjs från 6.50 respektive 9.50 till 12 kronor per mil.
  • Förmånsbil som helt drivs med elektricitet – ska fortsatt uppgå till 9.50 kronor per mil.

Två belopp i reseavdraget höjs. Orsaken är att avdragen bättre ska spegla de faktiska kostnaderna för resorna. Reglerna börjar gälla den 1 januari 2023.

Resor i kollektivtrafiken ändras inte

Reglerna för arbetsresor med kollektivtrafik har inte ändrats.

Mer information

Läs mer om de nya reglerna:

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor Proposition 2022/23:18

Om du behöver hjälp med din ekonomi:

Fem tips om ekonomin förändras