Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Företrädare för företag kan logga in på Mina sidor

Nu kan du som företräder ett företag logga in på Mina sidor och se krav som någon har mot företaget (förelägganden) och företagets skulder.

Detta är ett första steg mot att utveckla tjänster riktade mot företag (juridiska personer). Du som företräder företaget kan ha koll på krav som någon har mot företaget (förelägganden) och företagets skulder.

Bolagstyper och roller

Följande bolagstyper och roller kan logga in på Mina sidor och företräda ett företag:

  • aktiebolag: styrelseledamot eller vd
  • ekonomisk förening: firmatecknare
  • handelsbolag: bolagsman
  • kommanditbolag: komplementär.

Som företrädare för ett företag, loggar du in på Mina sidor med din elektroniska legitimation, precis som vanligt. Vi använder sedan information från Bolagsverket för att ta reda på om du har rätt att företräda företaget.

Mina sidor

Utveckling framöver

Längre fram kommer du att kunna svara att du har tagit emot kravet med mottagningsbeviset (delgivning) och göra ansökningar.