Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Lagändring snabbar på vissa skulders väg till oss

Fler beslut om skulder från myndigheter och a-kassor kommer snabbare till oss på Kronofogden. Det gäller bland annat om en person felaktigt har fått en förmån utbetalad, exempelvis bostadsbidrag från Försäkringskassan.

Den 1 september trädde nya regler i kraft som gör att förvaltningsmyndigheter och a-kassor kan skicka vissa krav om skulder direkt till oss på Kronofogden. Det betyder att skulderna blir möjliga att driva in (verkställa) direkt. Myndigheterna eller a-kassor behöver alltså inte ansöka om betalningsföreläggande och vänta på att vi fastställer kravet i ett beslut (utslag).

Exempel från Försäkringskassan

Ett exempel kan vara att en person har fått en felaktig utbetalning om bostadsbidrag från Försäkringskassan. Felet kan bero på att personen har glömt att meddela att hen flyttat till en billigare lägenhet eller avsiktligt undanhållit informationen. Betalar inte personen tillbaka det som hen har fått för mycket, kan Försäkringskassan skicka skulden till oss och vi kan driva in (verkställa) den.

Motverka bidragsfusk

Orsaken till lagändringen är att myndigheter ska kunna agera snabbare och kraftfullare mot olika typer av bidragsfusk.

Äldre beslut

Beslut som fattats före den 1 september hanteras enligt de gamla reglerna.

CSN ett undantag

Skulder till Centrala studiestödsnämnden, CSN, omfattas inte av regeländringen. Beslut från CSN har ett undantag fram till 31 augusti 2025 och de gamla reglerna gäller parallellt.

Fakta

Förvaltningsmyndigheter är alla statliga och kommunala myndigheter.