Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Något mindre förtroende för Kronofogden

Kronofogden tappar i Kantar Sifos anseendeindex. Årets mätning visar ett index på 43, en nedgång sedan förra året.

Anseendeindex de senaste sex åren

Liggande staplar som visar Kronofogdens anseendeindex de senaste sex åren. I år är index 43.

Kantar Sifo har presenterat sin årliga mätning av myndigheternas anseende. Kronofogdens anseendeindex är 43 – en minskning med fyra punkter jämfört med förra årets 47.

Det betyder att Kronofogden hamnar på plats 23 av de 50 undersökta myndigheterna. Genomsnittligt index är 38.

Kustbevakningen i topp

Kustbevakningen intar förstaplatsen med 69 i anseendeindex. Därefter kommer Valmyndigheten, SMHI och Läkemedelsverket med ett index på 65, 61 respektive 58.

Samma myndigheter i botten

Myndigheterna i bottentrojkan är desamma som i fjol, men Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har än en gång bytt plats. Lägst förtroende bland allmänheten har nu Arbetsförmedlingen, -17, Migrationsverket, -14, och Försäkringskassan, -4, i anseendeindex.

Mer om undersökningen

Kantar Sifo har ur sin webbpanel frågat 8 462 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 50 myndigheter. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem perspektiv:

  • övergripande värdering
  • personligt intryck
  • tillit
  • kvalitet i myndighetens tjänster
  • framgång.

Du kan läsa mer om anseendeindex och rapporten på Kantar Sifos webbplats:

Anseendeindex myndigheter 2022