Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Bostadsbidraget höjs för barnfamiljer

Barnfamiljer får automatiskt höjt bostadsbidrag med 25 procent per månad från den 1 juli till och med den 31 december 2022.

Det höjda bostadsbidraget innebär ytterligare max 1 325 kronor per månad och familj.

När vi meddelar nya beslut om löneutmätning eller om vi räknar om gamla beslut under juli–december 2022 tar vi hänsyn till det höjda bostadsbidraget.

Det betyder att vi räknar av det höjda bostadsbidraget från din bostadskostnad. Har din inkomst inte förändrats kommer utmätningen på din inkomst därför att öka lika mycket som bostadsbidraget ökar.

När bostadsbidraget ändras

Vi gör en ny förbehållsbeloppsberäkning i januari 2023 när bostadsbidragen åter igen sänks till ordinarie nivå.