Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Väntetider i sommar

Vi är färre som jobbar under sommaren och våra väntetider kan bli något längre.

Du kan utföra många ärenden själv

För dig som är privatperson eller har en enskild firma finns möjlighet att utföra många ärenden själv via våra e-tjänster.

E-tjänster och blanketter

Väntetider

Kundservice

Vi har öppet mellan kl. 08.00 och 16.00 måndag–fredag.

Betalningsföreläggande

I sommar kan väntetiden variera på grund av lägre bemanning.

Delgivning

Tiden för att delge är något längre än normalt. Det gäller också vår möjlighet att besvara statusförfrågningar.

Vad kan påverka delgivningstiden?

Det är en fördel om du som sökande redan vid ansökan kan lämna sådan information som kan underlätta och snabba på delgivningen, exempelvis:

  • Uppgifter om portkoder.
  • Information om eller kontaktuppgifter till en mottagares arbetsgivare.
  • Information om mottagarens telefonnummer och mejladress.

Medelshantering

Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till två vardagar.

I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Vår målsättning är att dessa betalningar ska vara klara inom tre arbetsdagar. Bara i undantagsfall kan det dröja ytterligare några dagar. Vår huvudsakliga prioritering är att hantera de äldsta betalningarna först.

Skuldsanering

Väntetiden för ärenden som rör skuldsanering är längre än vanligt under veckorna 28 till 32.

För att handläggningen ska gå framåt är vi tacksamma om du fortsätter att skicka in fordringsbevakningar och delgivningskvitton i så normal takt som möjligt.

Konkurstillsyn

Väntetiderna kan variera på grund av lägre bemanning under sommarmånaderna.

Inregistrering

Vi prioriterar inkommande ansökningar om verkställighet under sommaren. Det innebär att väntetiden för övriga arbetsuppgifter kan vara längre än normalt.

Väntetider