Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Ny tillförordnad rikskronofogde utsedd

Regeringen har utsett Cecilia Hegethorn Mogensen till tillförordnad rikskronofogde.

Cecilia Hegethorn Mogensen, tillförordnad rikskronofogde på Kronofogden
Cecilia Hegethorn Mogensen, tillförordnad rikskronofogde

Cecilia Hegethorn Mogensen utsågs den 11 april till tillförordnad rikskronofogde efter Christina Gellerbrant Hagberg, som har gått vidare som generaldirektör på Arbetsgivarverket.

Cecilia Hegethorn Mogensen har sedan hon kom till myndigheten varit biträdande rikskronofogde.

Den 21 april utsåg regeringen Tomas Höglund, avdelningsdirektör för utvecklingsavdelningen, till vikarierande biträdande rikskronofogde.