Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Hjälp oss att bli bättre – delta i våra undersökningar

Under december–mars genomför vi flera kundundersökningar i samverkan med Institutet för Kvalitetsindikatorer, Indikator, samt Savvy Design Collaborative. Vi vill förstå hur du upplever kontakten med oss och ta reda på vad vi kan göra för att bli bättre.

Undersökningsföretagen kan kontakta dig via brev och/eller sms för att fråga om du vill delta i en intervju. Om du får ett sms kan det innehålla en länk till kundundersökningen på Indikators webbplats.

Intervjun sker per telefon och vi är tacksamma om du har möjlighet att besvara våra frågor.

Självklart är det helt frivilligt att delta. Inga svar kommer att kunna kopplas till dig som person. Dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Tack för hjälpen!