Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Lagändring i juni påverkar ärende om skuldsanering redan nu

Från och med juni nästa år får barnfamiljer med löneutmätning mer kvar i plånboken. Orsaken är en lagändring. Men redan nu påverkar ändringen ärenden om skuldsanering.

De nya förbehållsbeloppen är nu klara. När lagändringen träder i kraft i juni delas barn in i fyra ålderskategorier när förbehållsbeloppet räknas ut. I dag finns endast två kategorier. Normalbeloppen för barn i de äldre kategorierna höjs. Följden blir att föräldrar med löneutmätning behåller mer av sin lön för att bättre klara av högre kostnader för äldre barn.

Vi tillämpar ändringarna redan nu

Redan nu påverkar lagändringen nya ärenden som rör skuldsanering. Vi tillämpar de nya beloppen när vi handlägger en ny ansökan om skuldsanering. Orsaken är att ett beslut om skuldsanering sträcker sig över en femårsperiod och även inkluderar tiden då de nya beloppen gäller.

Du som redan har ett beslut om skuldsanering berörs inte av lagändringen automatiskt. Om vi ändrar ditt beslut av någon anledning vid en omprövning kommer vi att ta hänsyn till de förändrade normalbeloppen i beslutet. Vi kommer då lägga nya belopp från och med juni 2022.

Nya belopp beslutade

De nya beloppen framgår av föreskriften om förbehållsbeloppet. Du hittar föreskrifter, allmänna råd och meddelanden här:

Föreskrifter, allmänna råd och meddelanden

Vill du veta vad du får behålla i en löneutmätning hittar du information här:

Vad du får behålla i en löneutmätning

Vi har medverkat i utredningen

2014 tillsattes en utredning med uppdrag att se över hur regelverket för utmätning kunde moderniseras. Med i utredningen från oss var Christina Sundblad, enhetschef på rättsavdelningen:

– Vi har efterfrågat en uppdatering av utsökningsbalken länge. Den är från början av 1980-talet och samhället har ändrats mycket sedan dess. Det är bra att vi nu har fått fler åldersnivåer vad gäller beräkning av förbehållsbelopp för barn. Vi vet att kostnader för barn ökar när de blir äldre och vi har länge önskat se den här förändringen, säger hon.

Mer om ålderskategorier

Det här är de ålderskategorier som gäller från den 1 juni 2022

  • 0–6 år
  • 7–10 år
  • 11–14 år
  • 15 år eller äldre

(De två kategorier som gäller i dag är 0–6 år samt 7 år och äldre)