Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Löneutmätning och jul – det här gäller

Många hör av sig till oss och frågar om anstånd med sin löneutmätning under julen. Här får du veta vad som gäller.

Placeholder 21:9

Du kan få anstånd om du har särskilda skäl

Har du särskilda skäl, kan vi besluta att du får anstånd med din löneutmätning. Särskilda skäl kan vara en oförutsedd kostnad i en situation som du inte själv kunnat påverka, till exempel sjukdom eller olycksfall.

Om du inte har särskilda skäl

Har du extra utgifter, till exempel för att köpa julklappar eller liknande, kan du bara få anstånd om de du har skulder till (borgenärerna) godkänner det.

Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld